Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony

Joanna Kowalczyk-Anioł , Piotr Zmyślony

Abstract

The growing significance of urban tourism as a force that transforms cities becomes a source of conflicts, especially in culture and heritage cities. Residents' protests against the uncontrolled development of mass tourism, which take on various forms, have been observed as the results of these changes. The aim of the paper is to explain the main causes as well as to identify the methods (in terms of strategy and tactics) and forms of urban anti-tourist protests. The case study method was utilized to analyse protests against tourism in two European cities: Venice and Barcelona. The research was conducted on secondary sources, using a descriptive and photographic techniques. The conclusions drawn on this basis concern the change of the significance of tourism as a modern urban function and as a factor of social activation.
Author Joanna Kowalczyk-Anioł - Uniwersytet Łódzki (UŁ)
Joanna Kowalczyk-Anioł,,
-
, Piotr Zmyślony (WGM / KT)
Piotr Zmyślony,,
- Department of Tourism
Other language title versionsUrban Tourism as a Source of Social Protests: Venice and Barcelona Case Studies
Journal seriesTurystyka Kulturowa, ISSN 1689-4642, (B 9 pkt)
Issue year2017
No2
Pages7-36
Publication size in sheets1.45
Keywords in Polishturystyka miejska; protest miejski; konflikty społeczne; ruchy miejskie; Wenecja; Barcelona
Keywords in Englishurban tourism, urban protest, social conflicts, urban movements, Venice, Barcelona
Abstract in PolishWzrost znaczenia turystyki miejskiej jako siły zmieniającej miasta staje się źródłem konfliktów, szczególnie w miastach cennych pod względem kulturowym. Emanacją tych zmian są obserwowane w ostatnich latach w wielu miastach przybierające różne formy protesty mieszkańców przeciw niekontrolowanemu rozwojowi turystyki masowej. Celem artykułu jest wyjaśnienie głównych przyczyn oraz identyfikacja sposobów (w rozumieniu strategii i taktyk) oraz form protestów miejskich skierowanych przeciw rozwojowi turystyki. Badania oparto o metodę studium przypadku protestów antyturystycznych odbywających się w dwóch miasta europejskich: Wenecji i Barcelonie. Badania przeprowadzono na źródłach wtórnych, zastosowano metodę opisową oraz fotograficzną. Sformułowane na tej podstawie wnioski dotyczą zmiany znaczenia turystyki jako współczesnej funkcji miejskiej oraz jako czynnika aktywizacji społecznej.
URL http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/837/726
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*27 (2020-10-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?