Sieć wartości w handlu elektronicznym

Arkadiusz Kawa

Abstract

The previous discussions on e-commerce have primarily focused on explaining its essence, entities characteristics and logistics and marketing activities. They have embraced the area of value creation to a small extent only. For the customer, value is associated with a lower price of the product, convenience in the form of twenty-four hour access to the store, various methods of payment and easy comparisons of products. Additional strong reasons for shopping via the Internet are a convenient form of collecting goods, low cost of delivery and return of the purchased goods. The value is created not only by the online store but also by many other entities, such as sales platforms, financial institutions, logistics companies. The literature does not, however, include the approach which takes into account all the actors involved in the creation of value in e-commerce. Therefore, the aim of this article is to present the gap in the value research in e-commerce and to propose its fulfillment.
Author Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsValue Network in E-commerce
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol5
No3
Pages7-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwartość, sieć wartości, e-handel
Keywords in Englishvalue, value network, e-commerce
Abstract in PolishDotychczasowe rozważania o handlu elektronicznym koncentrują się przede wszystkim na wyjaśnieniu jego istoty, charakterystyce podmiotów oraz działań logistycznych i marketingowych. Jak dotąd w niewielkim stopniu obejmują one obszar tworzenia wartości. Dla klienta wartość jest związana z niższą ceną produktu, wygodą w postaci całodobowego dostępu do sklepu, różnymi możliwościami płatności i łatwością porównywania asortymentu. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za zakupami przez Internet są dogodna forma odbioru zamówień oraz niski koszt dostawy i zwrotu zakupionych towarów. Wartość kreowana jest nie tylko przez sklep internetowy, ale przez wiele innych podmiotów, takich jak: platformy sprzedażowe, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa logistyczne. W literaturze brakuje jednak podejścia, w którym uwzględnia się wszystkie podmioty zaangażowane w kreowanie i dostarczanie wartości w e-handlu. Dlatego celem tego artykułu jest przedstawienie luki w zakresie badania wartości w handlu elektronicznym i propozycja jej uzupełniania.
DOIDOI:10.15611/mf.2017.3.02
URL www.dbc.wroc.pl/publication/42078
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 11-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?