The Inhibitory Potential of Selected Essential Oils on Fusarium spp. Growth and Mycotoxins Biosynthesis in Maize Seeds

Adam Perczak , Daniela Gwiazdowska , Romuald Gwiazdowski , Krzysztof Juś , Katarzyna Marchwińska , Agnieszka Waśkiewicz

Abstract

Owing to their rich chemical composition, essential oils (EOs) have many interesting properties, including antimicrobial activities. The presence of Fusarium and their secondary metabolites, mycotoxins, in cereal crops is a serious problem in agriculture, which consequently affects food quality. The aim of the present study was to investigate the effects of selected EOs on the growth of Fusarium graminearum and F. culmorum and the biosynthesis of mycotoxins in maize seeds. Chromatographic analysis of ergosterol as a fungal growth indicator showed a significant inhibition of Fusarium growth (83.24–99.99%) compared to the control samples, which as a consequence resulted in a reduction in mycotoxin concentrations. The addition of cinnamon, palmarosa, orange, and spearmint EOs was shown to be the most effective in reducing zearalenone concentration (99.10–99.92%). Deoxynivalenol analysis confirmed a very high reduction of this compound at the application all tested EOs (90.69–100%). The obtained results indicated that EOs have a great potential to inhibit growth of Fusarium fungi as well as reduce the concentration of mycotoxins in maize seed.
Autor Adam Perczak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, MNiSW [80]
Adam Perczak
-
, Daniela Gwiazdowska (WT / KPPJ)
Daniela Gwiazdowska
- Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości
, Romuald Gwiazdowski - Instytut Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
Romuald Gwiazdowski
-
, Krzysztof Juś (WT / KPPJ)
Krzysztof Juś
- Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości
, Katarzyna Marchwińska (WT / KPPJ)
Katarzyna Marchwińska
- Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości
, Agnieszka Waśkiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, MNiSW [80]
Agnieszka Waśkiewicz
-
Tytuł czasopisma/seriiPathogens, ISSN 2076-0817, (N/A 100 pkt)
Rok wydania2020
Tom9
Nr1
Paginacja1-16
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Numer artykułu23
Słowa kluczowe w języku polskimessential oils, antifungal activity, Fusarium spp., ergosterol, zearalenone, deoxynivalenol, maize grain, germination
Słowa kluczowe w języku angielskimolejki eteryczne, aktywność fungistatyczna, Fusarium spp., ergosterol, zearalenon, deoksyniwalenol, ziarna kukurydzy, kiełkowanie
DOIDOI:10.3390/pathogens9010023
URL https://www.mdpi.com/604326
Języken angielski
Punktacja (całkowita)100
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 100.0, 10-06-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 0; Impact Factor WoS: 2018 = 3.405 (2)
Liczba cytowań*1 (2020-08-07)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?