Paradoksy konkurencji relacyjnej

Justyna Światowiec-Szczepańska

Abstract

Relational competition, defined as building a competitive advantage through legal cooperation with other companies co-creatiing the final value for customers, is currently the strategy recognized in the theory of strategic management. The aim of this article is to analyze the relational approach in the context of full value process which consits of creating and appropriating of value. Next, a versatility of relational behavior of companies is checked. The first part of the article presents the development of the relational approach against the dominant paradigms in economics and management. In the second and third section an analysis of the essence of value creation and value appropriation and mechanisms for appropriating value is undertaken. The final section highlights the role of relational behavior in the process of creating and appropriating value.
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsParadoxes of Relational Competition
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No420
Pages337-349
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkonkurencja relacyjna, paradygmat konkurencji, paradygmat kooperacji, zawłaszczanie wartości, koopetycja
Keywords in Englishrelational competition, competition paradigm, cooperation paradigm, value appropriation, coopetition
Abstract in PolishKonkurencja relacyjna, definiowana jako budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki legalnej współpracy z innymi przedsiębiorstwami współtworzącymi wartość dla finalnych klientów, to obecnie uznana strategia w teorii zarządzania strategicznego. Celem artykułu jest analiza podejścia relacyjnego w kontekście pełnego procesu wartości, obejmującego tworzenie i zawłaszczanie wartości, a następnie sprawdzenie uniwersalności zachowań relacyjnych przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu przedstawiono rozwój podejścia relacyjnego na tle dominujących paradygmatów w ekonomii i zarządzaniu strategicznym. W drugiej i trzeciej części dokonano analizy istoty tworzenia oraz zawłaszczania wartości oraz mechanizmów zawłaszczania wartości. W ostatniej części podkreślono rolę zachowań relacyjnych w procesie kreowania i zawłaszczania wartości.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.420.29
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32290&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-07-20)
Additional fields
Tytuł numeruStrategie. Procesy i praktyki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?