Rola e-logistyki w procesie adaptacji struktury łańcucha dostaw do potrzeb klientów

Zbigniew Bentyn

Abstract

Transformation of cyclical global markets directly affect the development of global supply chains. The analysis of the structure of the chain, its weak points associated with the risk of action on a global scale, is a necessary step in adapting its structure. Buyers who have access to information and commercial offers from all over the world are also an important factor shaping the structure of today's supply chains. The use of electronic solutions supply chain enables a higher degree of control over the processes in the supply chain and thus faster adaptation to changing economic conditions.
Author Zbigniew Bentyn (WGM / KLM)
Zbigniew Bentyn,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsThe Role of E-logistics in the Process of Adapting the Structure of the Supply Chain to Customer Needs
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No369 t.1
Pages48-57
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishŁańcuch dostaw, Logistyka
Keywords in EnglishSupply chain, Logistics
Abstract in PolishPrzemiany konkurencyjne, dokonujące się na światowych rynkach, wpływają bezpośrednio na kształtowanie globalnych łańcuchów dostaw. Analiza struktury łańcucha, jego słabych punktów związanych z ryzykiem działania na skalę globalną, jest koniecznym etapem adaptacji jego struktury. Istotną częścią takiej analizy jest oszacowanie kosztów związanych z koniecznością dopasowania wytwarzanej wartości do wymagań rynku. Nabywcy mający dostęp do informacji oraz ofert handlowych całego świata, są także istotnym czynnikiem kształtującym struktury dzisiejszych łańcuchów dostaw. Wykorzystanie rozwiązań elektronicznych łańcuchów dostaw umożliwia wyższy stopień kontroli nad procesami zachodzącymi w łańcuchu dostaw, a przez to szybszą adaptację do zmieniających się warunków gospodarowania.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.369.1.04
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?