Search for knowledge and professional scepticism of accounting students – an experimental study

Maciej Ciołek

Abstract

The purpose of this study is to examine whether university accounting programs shape such ‘search for knowledge’ trait in significantly more effective comparing other university programs in the field of economy. For this purpose I conducted an experimental study using Hurtt Professional Skepticism Scale – HPSS which is one of the most recognized skepticism measures. I surveyed 432 students of Poznań University of Economics who follow either accounting program or management program (control group). The results showed that only programs in accounting increased the mean level of ‘search for knowledge’ trait significantly comparing to management program. The robustness analysis showed that gender, professional experience and length of service had no statistically significant impact on results.
Author Maciej Ciołek (WZ / KR)
Maciej Ciołek,,
- Department of Accounting
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No515
Pages243-257
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishaudyt, szukanie wiedzy, studenci rachunkowości, badanie eksperymentalne, HPSS
Keywords in Englishaditing, search for knowledge, accounting students, experimental study, HPSS
Abstract in PolishCelem niniejszego studium jest zbadanie, czy uniwersyteckie kierunki rachunkowości kształtują cechę „poszukiwania wiedzy” w znacznie większym stopniu w porównaniu do innych programów uniwersyteckich w dziedzinie ekonomii. W tym celu przeprowadziłem badanie eksperymentalne przy użyciu Hurtt Professional Skepticism Scale – HPSS, która jest jedną z najbardziej uznanych miar sceptycyzmu. Przeprowadziłem ankietę wśród 432 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy studiują na kierunku rachunkowość lub zarządzanie (grupa kontrolna). Wyniki pokazały, że tylko studia na kierunku rachunkowość podniosły średni poziom cechy w sposób znaczący w porównaniu ze studiami na kierunku zarządzanie. Analiza odporności wyników na wpływ zmiennych niezależnych wykazała, że płeć badanych, doświadczenie zawodowe i jego długość nie miały statystycznie istotnego wpływu na wyniki.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.515.19
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/48442/Ciolek_Search_For_Knowledge_And_Professional_Skepticism_2018.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGlobal Challenges of Management Control and Reporting
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?