Presja cenowa w łańcuchach dostaw. Podejście abdukcyjne

Marek Ciesielski

Abstract

The objectives of this study were met. The phenomenon of price pressure was described in accordance with the abductional hypothesis based on selected theories. The perspective of supply chain significantly enriches the hypothesis formed as a model. The text certainly contributed at least a few elements to the model of price pressure. The rules of abduction initially turned out to be creative. Thus, in the management sciences the "either deduction or induction" principle should serve as the starting point (all the more that the latter does not exist - at least according to Karl Popper) from which the adventure with abduction should begin.
Author Marek Ciesielski (WZ / KLiT)
Marek Ciesielski,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsPrice Pressure in Supply Chains. An Abductional Approach
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2015
No56
Pages13-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishŁańcuch dostaw, Rynek instytucjonalny, Logistyka, Ceny
Keywords in EnglishSupply chain, Business to Business (B2B), Logistics, Prices
Abstract in PolishW tym opracowaniu presja cenowa jest analizowana w kontekście łańcuchów dostaw, a ściślej rzecz biorąc, na przykładzie jednego rodzaju łańcucha dostaw. Wydaje się bowiem, iż pozwoli to na wskazanie nowych aspektów tych zjawisk. Wybrano globalne odzieżowe łańcuchy dostaw B2B. Wybór podyktowany był tym, iż w tej branży - z uwagi na charakter popytu - problemy przepływów w łańcuchach dostaw uwidaczniają się najmocniej. Posłużono się tutaj abdukcją. Abdukcja to rozumowanie, w którym dążymy do wyjaśnienia zaskakujących zdarzeń, stosuje się tu zasadę wnioskowania do najlepszego wyjaśnienia. Wpierw trzeba opracować hipotezy, a następnie wybrać najlepszą. Nie oznacza to jednak nakazu oddzielenia tych działań - niektórzy autorzy każą je realizować jednocześnie. Rozpoznanie problemów presji cenowej w łańcuchach dostaw nie jest więc jedynym celem tego opracowania. Celem drugim jest próba zastosowania abdukcji do wnioskowania odnośnie do procesów będących splotem działania wielu firm. Użyte w tytule słowa "podejście abdukcyjne" oznaczają, iż stosowane będzie rozumowanie obdukcyjne (a ściślej eksplanacyjno-koherentny model abdukcji). Ma to oczywiście charakter eksperymentu, skromnej próby odpowiedzi na pytanie: jaką wartość w naukach o zarządzaniu, a w tym o zarządzaniu łańcuchami dostaw, ma abdukcja?
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1690
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruModelowanie procesów i systemów logistycznych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?