Does China use its trade potential in the Belt and Road Initiative properly? The relations between Chinese value added and trade potential in the European countries: bottom-up analysis

Ewa Cieślik

Abstract

The aim of research is to evaluate China’s potential trade to selected European markets covered by the Belt and Road Initiative (BRI) and Chinese value added embodied in these countries gross exports. The study tried to answer the question: is there relation between Chinese actual exports coverage of its potential exports to selected European markets and China’s value added embodied in gross exports of its trade partners in Europe. The study covered 54 industries from selected 19 European countries which are the members of Chinese BRI. The study confirmed the positive relationship between Chinese actual exports coverage and China’s value added embodied in gross exports of its selected trade partners in Europe. Moreover, the analysis allowed identifying European markets that were characterized by high export potential for China and still not adequately used both in terms of total exports and value added. The study also identified specific industries, where China was particularly exploiting its exports.
Autor Ewa Cieślik (WGM / KMSG)
Ewa Cieślik
- Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Tytuł czasopisma/seriiChina Economic Journal, ISSN 1753-8963, e-ISSN 1753-8971, (N/A 70 pkt)
Rok wydania2020
Nrfirst online
Paginacja1-25
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.2
Słowa kluczowe w języku polskimChiny, Europa, Belt and Road Initiative, wartość dodana, handel międzynarodowy, potencjalny handel
Słowa kluczowe w języku angielskimChina, Europe, Belt and Road Initiative, value added, international trade, potential trade
Klasyfikacja ASJC2000 General Economics, Econometrics and Finance; 3312 Sociology and Political Science; 3316 Cultural Studies
DOIDOI:10.1080/17538963.2020.1715580
URL https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17538963.2020.1715580
Języken angielski
Punktacja (całkowita)70
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 70.0, 26-06-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.777
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
UwagiFirst online: 23 Jan 2020
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?