Kapitał intelektualny powiatu jako zbiorowa inteligencja

Jan Fazlagić

Abstract

Intelligence is defined as a set of general cognitive abilities which are used to resolve problems. Measurement of intelligence is carried out on the basis of results of the specially designed for this purpose tests. In the study, the author presented the possibilities to adapt the concept of intelligence worked out in psychology for the purposes of sciences of organisation and management in order to describe intellectual capital of the local self-government, the county (poviat).
Author Jan Fazlagić (WZ / KBRiU)
Jan Fazlagić,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsIntellectual Capital of the District as Collective Intelligence
Journal seriesKwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 2084-4689, [1733-3156], (B 9 pkt)
Issue year2015
No3 (45)
Pages161-170
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkapitał intelektualny, zarządzanie publiczne, pomiar inteligencji
Keywords in Englishintellectual capital, public management, intelligence measurement
Abstract in PolishInteligencja jest definiowana jako zbiór ogólnych zdolności poznawczych, które są wykorzystywane do rozwiązywania problemów. Pomiar inteligencji dokonywany jest na podstawie rezultatów specjalnie zaprojektowanych w tym celu testów. W opracowaniu przedstawiono możliwości adaptacji koncepcji inteligencji wypracowanej w psychologii na potrzeby nauk o organizacji i zarządzaniu w celu opisania kapitału intelektualnego jednostki samorządu terytorialnego - powiatu.
URL http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/Euevd7oKyGuS09GfGEwibXBEn.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?