Rachunkowość odpowiedzialności społecznej – raportowanie zagadnień środowiskowych

Małgorzata Macuda

Abstract

Social responsibility accounting aims to identify, measure and present social and environmental issues relating to the functioning of a company. Thus it provides information on the impact of a company’s business activities on the environment, both internal and external. Implementing the idea of corporate social responsibility is a manifestation of the development of accounting theory and practice arising from economic and social changes. Accounting, because of its systemic nature, has been constantly evolving. Environmental issues are becoming increasingly important. This is due to an increase in environmental awareness among societies. This article presents the issue of environmental reporting in the mainstream of social responsibility accounting.
Autor Małgorzata Macuda (WZ / KR)
Małgorzata Macuda
- Katedra Rachunkowości
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Tom3
Nr1
Paginacja97-111
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimspołeczna odpowiedzialność biznesu, rachunkowość odpowiedzialności społecznej, rachunkowość ekologiczna, zagadnienia środowiskowe, sprawozdawczość zintegrowana
Słowa kluczowe w języku angielskimcorporate social responsibility, social responsibility accounting, environmental accounting, environmental issues, integrated reporting
Streszczenie w języku polskim Rachunkowość odpowiedzialności społecznej ma na celu identyfikację, pomiar i prezentowanie zagadnień społecznych i środowiskowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Dostarcza zatem informacji dotyczących wpływu jego działalności gospodarczej na otoczenie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu jest przejawem rozwoju teorii i praktyki rachunkowości wynikającego ze zmian gospodarczych i społecznych. Rachunkowość, z racji swojego systemowego charakteru, nieustannie ewoluuje. Zagadnienia środowiskowe nabierają coraz większego znaczenia. Dzieje się tak na skutek wzrostu świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Artykuł prezentuje kwestię raportowania aspektów środowiskowych w nurcie rachunkowości odpowiedzialności społecznej.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/07_macuda.pdf
Językpl polski
Plik
07_macuda.pdf 1.54 MB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*13 (2021-01-07)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?