Rachunkowość odpowiedzialności społecznej – raportowanie zagadnień środowiskowych

Małgorzata Macuda

Abstract

Social responsibility accounting aims to identify, measure and present social and environmental issues relating to the functioning of a company. Thus it provides information on the impact of a company’s business activities on the environment, both internal and external. Implementing the idea of corporate social responsibility is a manifestation of the development of accounting theory and practice arising from economic and social changes. Accounting, because of its systemic nature, has been constantly evolving. Environmental issues are becoming increasingly important. This is due to an increase in environmental awareness among societies. This article presents the issue of environmental reporting in the mainstream of social responsibility accounting.
Author Małgorzata Macuda (WZ / KR)
Małgorzata Macuda,,
- Department of Accounting
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No1
Pages97-111
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu, rachunkowość odpowiedzialności społecznej, rachunkowość ekologiczna, zagadnienia środowiskowe, sprawozdawczość zintegrowana
Keywords in Englishcorporate social responsibility, social responsibility accounting, environmental accounting, environmental issues, integrated reporting
Abstract in Polish Rachunkowość odpowiedzialności społecznej ma na celu identyfikację, pomiar i prezentowanie zagadnień społecznych i środowiskowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Dostarcza zatem informacji dotyczących wpływu jego działalności gospodarczej na otoczenie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu jest przejawem rozwoju teorii i praktyki rachunkowości wynikającego ze zmian gospodarczych i społecznych. Rachunkowość, z racji swojego systemowego charakteru, nieustannie ewoluuje. Zagadnienia środowiskowe nabierają coraz większego znaczenia. Dzieje się tak na skutek wzrostu świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Artykuł prezentuje kwestię raportowania aspektów środowiskowych w nurcie rachunkowości odpowiedzialności społecznej.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/07_macuda.pdf
Languagepl polski
File
07_macuda.pdf 1.54 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*12 (2020-09-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?