Rola ubezpieczeń gospodarczych w indemnifikacji pierwotnych szkód środowiskowych

Malwina Lemkowska

Abstract

Insurance no doubt are one of the most (or even the most) effective mean of indemnifi cation against environmental damage. The role of insurance sector is not restricted only to financing environmental risks, but it appears at all stages to build and introduce the environmental management macro system. Moreover, the indemnification through insurance should be subordinated to the main purpose of the system, i.e. environmental damage prevention. Proper preparation of insurance contracts could enhance positive attitude towards environmental risk. Voluntary commercial environmental insurance which are off ered on the competitive market, do not give the insurer the opportunity to use the quasi - regulatory instruments, for example to impose an obligation of conforming environmental standards by the insurance company, as a contract precondition. The preventive function of insurers' actions could be better knowledge of the non-competitive market. Compulsory insurance could improve the quasi-regulatory role of insurance, but only in case when the insurer could deny to conclude a contract if any environmental standards are not met. The indemnification from environmental losses connected strictly with environmental prevention could work if the principle of mutuality would be applied, for example by mutual insurers, or by group of individuals' insurance, and also funds realizing a concept of takaful (islamic insurance).
Author Malwina Lemkowska (WE / KU)
Malwina Lemkowska,,
- Department of Insurance
Other language title versionsThe Role of Insurance in Indemnification Against Primary Environmental Damage
Journal seriesEkonomia i Środowisko, ISSN 0867-8898, e-ISSN 2300-6420, (B 12 pkt)
Issue year2015
No2 (53)
Pages59-73
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishUbezpieczenia gospodarcze, Szkody, Środowisko przyrodnicze, Ubezpieczenia ekologiczne
Keywords in Englishenvironmental insurance, environmental damage, environmental damage indemnification
Abstract in PolishCelem poniższego opracowania jest odpowiedź na pytanie: jaką rolę w makrosystemie zarządzania ryzykiem środowiskowym odgrywa system (mezosystem) ubezpieczeń gospodarczych5? Indemnifikacja realizowana przez mechanizm ubezpieczenia rozumiana jest szeroko jako obietnica kompensacji szkody (funkcja ochrony ubezpieczeniowej) i faktyczna jej kompensacja (funkcja kompensacyjna ubezpieczeń gospodarczych). W celu zidentyfikowania i opisania szczegółowej roli ubezpieczeń gospodarczych wyodrębniono cztery obszary jej potencjalnej realizacji: 1) organizowanie systemu zarządzania ryzykiem środowiskowym; 2) finansowanie systemu; 3) pierwotne przejęcie finansowych skutków realizacji ryzyka środowiskowego; 4) wtórne przejęcie finansowych skutków realizacji ryzyka środowiskowego, z założeniem nadrzędnego znaczenia obszaru pierwszego, jako determinującego atrybuty kolejnych. Dla rozwiązania problemu badawczego będą wykorzystane dwa rodzaje czynności badawczych, czyli opis i wyjaśnianie, oparte na dedukcji jako metodzie wnioskowania logicznego.
URL http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ekonomiaisrodowisko53/05%20lemkowska.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?