Paradygmat jako ogólna metoda nauk o zarządzaniu

Marek Ciesielski

Abstract

Ignoring scientific paradigms is one of the weaknesses of management sciences. In consideration of management sciences, the paradigm should be treated as the essence and assumption of the general scientific method of this discipline. It allows for the analysis of the critical issues, including the assessment of claims and theories of management science. It concerns above all different types of reasoning and conclusions. It is worth underlining the underappreciated role of abduction. The output of management science characterizes by a low level assertions. The level should be raised. But we shouldn't give up the formulation of bold hypotheses. Sometimes this conduct leads to significant progress in science.
Author Marek Ciesielski (WZ / KLiT)
Marek Ciesielski,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsThe Paradigm as the General Method of Management Sciences
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2014
No2
Pages87-94
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishparadygmat, nauki o zarządzaniu
Abstract in PolishLekceważenie paradygmatów naukowych jest jedną ze słabości nauk o zarządzaniu. W rozważaniach nad paradygmatem nauk o zarządzaniu należy potraktować go jako istotę i założenia ogólnej metody naukowej tej dyscypliny. Pozwala to bowiem na analizę kwestii krytycznych, a w tym oceny wartości twierdzeń i teorii nauk o zarządzaniu. Dotyczy to przede wszystkim rodzajów i typów rozumowania, a w tym wnioskowania. Warto tu podkreślić niedocenianą rolę abdukcji. Dorobek nauk o zarządzaniu charakteryzuje się niskim poziomem asercji. Trzeba podnosić ten poziom, ale nie należy rezygnować z formułowania śmiałych hipotez. Czasami ten sposób postępowania prowadzi do znacznego postępu w nauce.
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?