Instrumenty stabilizacji dochodu - wymogi Wspólnej Polityki Rolnej a adaptacja w Polsce

Marietta Janowicz-Lomott , Krzysztof Łyskawa

Abstract

The European agricultural policy (also USA or Canadian) is connected with stabilization of farms' activity. Direct government help (subsidies for different kinds of production, price or production limits, taxes or duties, etc.) was replaced by risk management instruments. The possibility of subsidized insurance premiums was established for the first time in 2006. In 2009 European Commission adopted the regulation of creating and subsidizing mutual funds. In the new financing period (2014-2020) the new regulations provide the possibility of income stabilization tool (IST) creation. In Poland, the creation of IST may be difficult due to transferring of funds from the second pillar of CAP to the first pillar (for direct payments) and also because of the lack of data availability. In the article the authors indicate some solutions for IST in Poland, which allows farmers' income stabilization in the event of occurrence of catastrophic events as well as other events independent of the farmers actions.
Author Marietta Janowicz-Lomott
Marietta Janowicz-Lomott,,
-
, Krzysztof Łyskawa (WE / KU)
Krzysztof Łyskawa,,
- Department of Insurance
Other language title versionsIncome Stabilization Instruments - the CAP's Requirements and Adaptation in Poland
Journal seriesRoczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ISSN 2353-4362, (B 14 pkt)
Issue year2014
Vol101
No4
Pages68-77
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie ryzykiem, narzędzie stabilizacji dochodu, ubezpieczenia, WPR, fundusz wspólnego inwestowania
Keywords in Englishrisk management, Income Stabilization Tool, insurance, CAP, mutual fund
Abstract in PolishRealizowana w ramach Unii Europejskiej polityka wspierania gospodarstw rolnych miała zawsze na celu stabilizację ich funkcjonowania. W najnowszej perspektywie finansowania wspólnej polityki rolnej pojawiła się możliwość zastosowania instrumentów finansowych, które pozwolą na stabilizację dochodu. Obok ubezpieczenia, przewiduje się możliwość tworzenia przez rolników funduszy wspólnego inwestowania oraz funduszy stabilizacji dochodu. Jednak w Polsce zastosowanie tych instrumentów może być utrudnione ze względu na niewielką ilość środków na PROW oraz brak dostępnych danych w zakresie obliczania dochodu w gospodarstwach rolnych. W artykule wskazano na możliwe do zastosowania konstrukcje produktów, które będą pozwalały na ustabilizowanie dochodów zarówno w przypadku zajścia sytuacji katastroficznych, ze względów atmosferycznych, jak i z innych, niezależnych od rolnika przyczyn (np. wahania cen).
URL http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2014_T101_z4.pdf#page=69&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 0.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?