Transformacja łańcuchów dostaw dzięki wirtualizacji procesów logistycznych oraz zmianie zachowań konsumenckich

Zbigniew Bentyn

Abstract

Processes of virtualization activities in the supply chain are both the result and cause of popularization information technology solutions. This article presents the transformation activities in the supply chain related to the need to adapt to customer requirements using technology for remote control and management. Submitting information about resources to the network becomes just as important as their physical movement. Thanks to this we see augmentation of the overall economic equation of the customer and increase the level of logistics services.
Autor Zbigniew Bentyn (WGM / KLM)
Zbigniew Bentyn
- Katedra Logistyki Międzynarodowej
Inne wersje tytułuTransformation of Supply Chains Thruugh Virtualization Logistic Processes and Consumer Behavior Change
Tytuł czasopisma/seriiGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Rok wydania2016
Nr5 [CD]
Paginacja46-56
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimłańcuchy dostaw, e-logistyka, wirtualizacja, zachowania konsumenta
Słowa kluczowe w języku angielskimLogistics, Supply chain, Consumer behaviour
Streszczenie w języku polskimProcesy wirtualizacji działań w łańcuchu dostaw są jednocześnie skutkiem jak i przyczyną popularyzacji rozwiązań technik informatycznych. Celem artykułu jest przedstawienie transformacji działań w łańcuchu dostaw związanej z koniecznością adaptacji do wymagań klienta wykorzystującego rozwiązania technologiczne umożliwiające zdalną kontrolę i zarzadzanie. Przesyłanie informacji o zasobach w sieci staje się równie ważne jak samo fizyczne ich przemieszczanie. Dzięki temu następuje powiększenie ogólnego równania ekonomicznego klienta oraz zwiększenie poziomu obsługi logistycznej.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2021-01-14)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?