Rozwój koncepcji CSV na kanwie krytyki społecznej odpowiedzialności biznesu

Elżbieta Urbanowska-Sojkin , Adam Weinert

Abstract

In the article, the attention is drawn to the significant development of the concept of Creating Shared Value (CSV) both in the literature and application in the worlds largest corporations. The main intention of the article is a critical analysis of the works of M.E. Porter and M.R. Kramer. The promoted concept has not been accepted by the companies as much as CSR yet, but the results of the analysis of literature suggest that the interest in this problem domain is growing.
Author Elżbieta Urbanowska-Sojkin (WZ / KZS)
Elżbieta Urbanowska-Sojkin,,
- Department of Strategic Management
, Adam Weinert (UEP)
Adam Weinert,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe Development of the CSV Concept in the Context of Corporate Social Responsibility Criticism
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2016
No6
Pages31-36
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu, idea shared value, CSV
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility (CSR)
Abstract in PolishW artykule zwrócono uwagę na znaczący rozwój koncepcji Creating Shared Value (CSV) zarówno w literaturze przedmiotu, jak i aplikacji w największych światowych korporacjach. Główną intencją jest krytyczna analiza twórczości M.E. Portera i M.R. Kramera. Wprawdzie promowana koncepcja nie została do tej pory zaakceptowana przez przedsiębiorstwa w takim stopniu jak koncepcja CSR, to rezultaty przeprowadzonej analizy literatury wskazują, że zainteresowanie problematyką jest coraz większe.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-07-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?