Procesy reprodukcji majątku a poziom dopłat do działalności operacyjnej i inwestycyjnej w gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN)

Aleksander Grzelak

Abstract

The main aim of the article is to recognize the importance of subsidies for operating and investing activities for the development of reproduction processes of assets (fixed assets excluding land) in agricultural holdings. The research was carried out based on the results of farms conducting agricultural accountancy (2004-2012). It has been stated that subsidies for agricultural activities play an important role in the development of agriculture in Poland. GrzelakIn the larger units subsidies played the multiplier role of running modernization processes, as well as stabilizing during the downturn in agriculture. There are significant differences in the scale of reproduction processes and the importance of subsidies for investing activities due to the economic size of agricultural holdings in surveyed groups of farms. The larger farms (over 50 thousand euro value of standard production) recorded a relatively higher importance of subsidies in investment activity.
Author Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe Processes of Reproduction of Assets vs. the Level of Operating and Investing Subsidies in Agricultural Holdings conducting agricultural accountancy (FADN)
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No402
Pages95-103
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishGospodarstwa rolne, Inwestycje, Rachunkowość rolna
Keywords in EnglishArable farm, Investment, Agricultural accountancy
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest rozpoznanie znaczenia dopłat do działalności operacyjnej i inwestycyjnej dla kształtowania procesów reprodukcji majątku (środków trwałych z wyłączeniem ziemi) w gospodarstwach rolnych. Badania zrealizowano w oparciu o wyniki gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (2004-2012). Stwierdzono, że dopłaty do działalności rolnej pełnią ważną funkcję w rozwoju rolnictwa w Polsce. W większych jednostkach dopłaty odgrywały rolę mnożnikową, uruchamiając procesy modernizacyjne, a także stabilizującą w okresie gorszej koniunktury w rolnictwie. Istnieją znaczne różnice w zakresie skali procesów reprodukcji oraz znaczenia dopłat do działalności inwestycyjnej ze względu na wielkość ekonomiczną w grupie badanych gospodarstw rolnych. W gospodarstwach większych (powyżej 50 tys. euro wartości standardowej produkcji) odnotowano względnie wyższe znaczenie dopłat do działalności inwestycyjnej
DOIDOI:10.15611/pn.2015.402.09
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-13)
Additional fields
Tytuł numeruPolityka ekonomiczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?