Ewolucja funkcji opakowania w kontekście rozwoju e-commerce branży spożywczej

Ewa Jerzyk

Abstract

The growing level of sales of food products via the Internet, still regarded as an innovative marketing channel, is causing changes in the significance and role of unit packaging. The purpose of this article is to present the role of packaging in the process of purchasing a food product in an e-shop. It is assumed that buyers are responding differently to shopping stimuli in virtual and physical environments and therefore packaging features of a product offered online should differ from those used in traditional sales. The article reports the results of desk research analysis, a questionnaire survey and an eye-tracking study conducted at the UEP Consumer Research Laboratory in Poznań. It was found that the role of packaging declared by customers visiting an online shop is different from what is suggested by their visual focus during the buying process. The primary function of packaging in the e-shop is promotion and information. Packaging is primarily a product and brand identifier (by color and name), increasing the likelihood of well-known consumer products ending up in the e-shopping cart. Moreover, it saves time spent on shopping. The price is not an important criterion in buying a food product online. Effective use of the role of packaging in the online sale of food products can be improved by using special packaging dedicated to this sales channel.
Author Ewa Jerzyk (WZ / KSM)
Ewa Jerzyk,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsEvolution of the Role of Packaging in the Context of the Development of E-commerce in the Food Industry
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2017
Vol75
No4
Pages179-192
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishopakowanie, e-zakupy, artykuły spożywcze, proces zakupu, badania eyetrackingowe
Keywords in Englishpackaging, e-commerce, food products, purchase process, eye-tracking
Abstract in PolishRozwój sprzedaży internetowej produktów spożywczych, traktowanej ciągle jako innowacyjny kanał marketingowy, prowadzi do zmian znaczenia i funkcji opakowania jednostkowego. Celem artykułu jest przedstawienie roli opakowania produktu spożywczego w procesie zakupu produktu spożywczego dokonywanego w e-sklepie. Zakłada się, że nabywcy inaczej reagują na bodźce zakupowe w środowisku internetowym i pozainternetowym, a zatem funkcje opakowania produktu oferowanego online powinny być inne niż w sprzedaży tradycyjnej. W artykule wykorzystano badania desk research, wyniki badań ankietowych oraz okulograficznych przeprowadzonych w Pracowni Badań Konsumenckich UEP w Poznaniu. Ustalono, że deklarowana przez konsumentów rola opakowania w sprzedaży online różni się od tej, która wynika z uwagi wzrokowej skupianej na obrazie opakowania podczas procesu zakupowego. Podstawową funkcją opakowania w e-sklepie jest promocja i informacja, opakowanie jest przede wszystkim identyfikatorem produktu i marki (poprzez kolor i nazwę), co prowadzi do tego, że znane konsumentowi produkty mają większą szansę znalezienia się w e-koszyku, ponadto mogą tam znaleźć się szybciej, oszczędzając czas poświęcony na zakupy. Cena nie jest ważnym kryterium zakupu produktu spożywczego w Internecie. Skuteczność wypełniania funkcji opakowania w sprzedaży internetowej produktów spożywczych może być zwiększona przez zastosowanie specjalnego web-opakowania, odpowiedniego dla tego kanału sprzedaży.
URL https://papers.wsb.poznan.pl/sites/papers.wsb.poznan.pl/files/ZN_WSB_P_ART/ZNPoz75_E_Jerzyk.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-26)
Additional fields
Tytuł numeruRola wiedzy i innowacji w rozwoju organizacji
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?