Rozwój kompetencji przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego

Sebastian Narojczyk

Abstract

The competencies of enterprises as a combination of capabilities, skills, knowledge and technologies enable creating unique and hard to copy tools that allow entities to com-pete on the market. However, due to its variable, dynamic nature and the ability to copy competences in the long term by competitors, they must be constantly developed. The goal of research was to identified the competencies of enterprises that require development pro-cesses. The research carried out using the survey method and direct interview on asample of 162 entities located in Poland and operating in one of the sectors of industrial processing. The study presents the results of the empirical research, in which entrepreneurs assessed the degree of development needs of individual competences in industrial processing enterpris-es. The obtained empirical material has been subjected to afactor analysis, which allows the reduction of variables and on the basis of which the factors that explain the analyzed research problem in asignificant way are distinguished. Based on empirical research, it can be concluded that that industrial processing enterprises first recognize the need to develop the competencies of enterprises that will affect both the image of the company in the indus-try and the market.
Author Sebastian Narojczyk (WZ / KZAZP)
Sebastian Narojczyk,,
- KZAZP
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, (0 pkt)
Issue year2019
No56
Pages95-104
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishKompetencje przedsiębiorstw, rozwój kompetencji, przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego
Keywords in EnglishCompetencies of enterprises, competencies development, industrial processing enterprises
Abstract in PolishKompetencje przedsiębiorstw jako kombinacje zdolności, umiejętności, wiedzy oraz technologii umożliwiają tworzenie unikatowych i trudnych do skopiowania narzędzi, dzięki którym podmioty mogą rywalizować na rynku. Jednak ze względu na zmienny, dynamiczny charakter oraz możliwość ich skopiowania w długim okresie przez konkurentów muszą być stale rozwijane. Celem artykułu jest identyfikacja potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji przedsiębiorstw. Badania empiryczne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody badania ankietowego oraz wywiadu bezpośredniego na próbie 162 podmiotów zlokalizowanych w Polsce i funkcjonujących w jednym z sektorów przetwórstwa przemysłowego. W artykule przedstawiono wyniki badań, w ramach których przedsiębiorcy oceniali stopień potrzeby rozwoju poszczególnych kompetencji przedsiębiorstw. Uzyskany materiał empiryczny został poddany analizie czynnikowej umożliwiającej zredukowanie liczby zmiennych oraz wyodrębnienie czynników, które w istotny sposób tłumaczyły analizowany problem badawczy. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w pierwszej kolejności dostrzegają konieczność rozwoju kompetencji, które będą oddziaływać na wizerunek firmy zarówno w branży, jak i na rynku.
DOIDOI:10.18276/sip.2019.56-08
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/995/article/16122/
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?