Rola bezzałogowych statków powietrznych w funkcjonowaniu zwinnych łańcuchów dostaw

Hubert Igliński , Maciej Szymczak

Abstract

This paper presents the possibility of using unmanned aerial vehicles in the supply chain to increase operation flexibility and to gain the desired level of agility. The article outlines the barriers to supply chain operations in urban areas, identifies factors limiting the flexibility of supply chains in the area of delivery to the customer. Attention is also paid to low emission zones being developed in cities which is an important constraint from a European perspective. The concept of the drone is introduced together with a brief history of the development of unmanned aerial vehicles over the years. Possible uses of drones are illustrated showing the versatility of this technology. These are the specific objectives of the paper. Due to the seriousness of the problem the authors take into account the limited supply of oil as a factor that significantly affects supply chain operations not only in urban areas but one that will increase in impact in the long run. The presentation of current legal issues regarding the use of drones and concerns arising from their increasing use - though a significant part of the paper - should be considered a secondary topic.
Author Hubert Igliński (WGM / KLM)
Hubert Igliński,,
- Department of International Logistics
, Maciej Szymczak (WGM / KLM)
Maciej Szymczak,,
- Department of International Logistics
Other language title versionsUnmanned Aerial Vehicles in Agile Supply Chains
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No6
Pages139-164
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishzwinne łańcuchy dostaw, transport powietrzny, bezzałogowe statki powietrzne, drony
Keywords in Englishagile supply chains, air transport, unmanned aerial vehicles, drones
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w łańcuchach dostaw, aby zwiększyć elastyczność ich funkcjonowania, tak by osiągnęły one pożądany poziom zwinności. W artykule nakreślono bariery funkcjonowania łańcuchów dostaw w obszarach zurbanizowanych, wskazano czynniki ograniczające elastyczność łańcuchów dostaw w obszarze realizacji dostaw do klienta. Zwrócono także uwagę na wprowadzane w miastach strefy niskiej emisji, co jest szczególnie istotnym ograniczeniem z perspektywy europejskiej. Przedstawiono koncepcję drona i w skrócie nakreślono rozwój bezzałogowych statków powietrznych w ciągu lat. Scharakteryzowano możliwe pola eksploatacji dronów, ukazując wszechstronność tej technologii. Wymienione zadania można traktować w kontekście celów szczegółowych artykułu. Ze względu na wagę problemu, uwzględniono ograniczoną podaż ropy naftowej jako czynnik, który wpływa istotnie na funkcjonowanie łańcuchów dostaw nie tylko na obszarach zurbanizowanych i który długookresowo będzie zwiększał swoją siłę oddziaływania. W tym układzie przedstawienie kwestii prawnych dotyczących korzystania z dronów oraz obaw wynikających z ich popularyzacji - mimo że rozwinięte do znaczącej części artykułu - należy traktować jako tło rozważań.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/09_iglinski_szymczak.pdf
Languagepl polski
File
09_iglinski_szymczak.pdf 2.77 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*9 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?