Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych jako element ryzyka kredytowego banków

Maciej Stradomski , Krzysztof Łabowski

Abstract

High intensity of Polish companies succession processes occur as substantial challenge for these entities and also for financial institutions, which support their functioning and development. The wave of succession requires to undertake actions, by both family businesses and financial institutions, tending to identify succession risk and implement solutions, which solve problems connected with succession process quality.
Autor Maciej Stradomski (WZ / KIiRK)
Maciej Stradomski
- Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
, Krzysztof Łabowski
Krzysztof Łabowski
-
Inne wersje tytułuSuccession in Family Enterprises as an Element of Banks Credit Risk
Tytuł czasopisma/seriiBezpieczny Bank, ISSN 1429-2939, (B 13 pkt)
Rok wydania2017
Nr3 (68)
Paginacja86-105
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Słowa kluczowe w języku polskiminstytucje finansowe, biznes rodzinny, zmiana pokoleniowa, ryzyko kredytowe, finansowanie relacyjne
Słowa kluczowe w języku angielskimfinancial institutions, family business, generation change, credit risk, relationship lending
Streszczenie w języku polskimDuża intensywność procesów sukcesyjnych w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych stanowi w ostatnich latach spore wyzwanie zarówno dla tychże podmiotów, jak i dla instytucji finansowych wspierających ich funkcjonowanie i rozwój. Fala sukcesyjna wymaga podjęcia działań - zarówno po stronie firm rodzinnych jak i instytucji finansowych - zmierzających do identyfikacji ryzyka sukcesyjnego i do wdrożenia rozwiązań niwelujących problemy związane z jakością procesu sukcesyjnego.
DOIDOI:10.26354/bb.6.3.68.2017
URL https://www.bfg.pl/bezpieczny-bank-nr-3-68-2017/
Językpl polski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?