Empiryczna analiza wpływu wybranych czynników na wzrost gospodarczy

Bartosz Totleben

Abstract

The article examines the impact of selected variables such as the level of government spending, inflation, school enrollment, FDI, innovation and economic freedom on GDP per capita level. To do so, linear regression, Granger causality test and general method of moments are employed. The research takes into consideration 59 countries, divided into 4 groups accordingly to GNP. The results confirm stated hypothesis, i.e. selected variables determine economic growth, what coincides with the analysis of literature
Author Bartosz Totleben (WE / KMiBR)
Bartosz Totleben,,
- KMiBR
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, (B 12 pkt)
Issue year2015
No1
Pages42-59
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishwzrost gospodarczy, determinanty wzrostu gospodarczego
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishProblem wzrostu gospodarczego i jego przyczyny są przedmiotem częstych badań ekonomistów. Obecnie dostępne są coraz dłuższe szeregi czasowe danych, z tego względu analizy te powinny być poddawane ciągłej aktualizacji. W pracy zaprezentowano wybrane determinanty wzrostu gospodarczego, przeprowadzono badanie wpływu wybranych zmiennych na PKB per capita, dokonano też krótkiego przeglądu literatury tematu. Estymacja modeli różniących się przyjętą metodą badawczą pozwala na wyciągnięcie wniosków z zebranych danych. Celem opracowania jest określenie wpływu: wydatków rządowych, inflacji, skolaryzacji, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, innowacji oraz wolności osobistej i politycznej na PKB per capita. Postawiono hipotezę, że wymienione zmienne są determinantami osiąganego poziomu PKB per capita. W badaniu wykorzystano regresję liniową (zastosowano klasyczną metodę najmniejszych kwadratów — KMNK) oraz test przyczynowości Grangera. Poddano analizie dane zebrane z 59 krajów w okresie 1961—2011. Inspiracją do przeprowadzenia badań były publikacje, które opracowali Barro (1991) i Sala-i-Martin (2013), na podstawie tych lektur dokonano doboru zmiennych.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?