Wpływ zazdrości na postrzeganie produktów polskich i zagranicznych

Tomasz Wanat

Abstract

The main aim of this study is to determine the effect of envy (operationalized as disposition to envy) on the perception of domestic and foreign products. The study hypothesized that individuals with higher levels of disposition to envy are more likely to prefer foreign products over domestic products. In order to verify the hypothesis, a study was performed using Disposition To Envy Scale. The test results only partially support the hypothesis. Only in one case out of five people with a relatively high level of disposition to envy were more likely to perceive foreign products as better than domestic products. In other cases, there were no differences between groups with different levels of disposition to envy.
Author Tomasz Wanat (WZ / KSM)
Tomasz Wanat,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsImpact of envy on the perception of Polish and foreign products
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No6 [CD]
Pages790-799
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzazdrość, etnocentryzm, skala zazdrości
Keywords in Englishenvy, ethnocentrism, envy scale
Abstract in PolishZasadniczym celem pracy jest określenie wpływu zazdrości (zoperacjonalizowanej jako predyspozycja do zazdrości) na postrzeganie produktów polskich i zagranicznych. W pracy postawiono hipotezę, że osoby charakteryzujące się wyższym poziomem predyspozycji do zazdrości są bardziej skłonne do uznawania produktów zagranicznych za atrakcyjniejsze w porównaniu z produktami polskimi. W celu zweryfikowania hipotezy przeprowadzono badanie z wykorzystaniem skali zazdrości DES. Wyniki badania tylko częściowo potwierdzają postawioną hipotezę. Tylko w 1 przypadku na 5 osoby o relatywnie wyższym poziomie predyspozycji do zazdrości były bardziej skłonne do postrzegania produktów zagranicznych jako lepszych. W pozostałych przypadkach nie było różnic pomiędzy grupami o różnym poziomie predyspozycji do zazdrości.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Etnocentryzm_konsumencki_MiR_nr_6_2014.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?