Finanse publiczne w Polsce – diagnoza na tle innych krajów

Jakub Sawulski

Abstract

Opracowanie stanowi charakterystykę finansów publicznych w Polsce, dokonaną poprzez porównanie najważniejszych cech tego obszaru w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Unii Europejskiej i OECD. Omówiono kolejno: zakres sektora publicznego, źródła dochodów publicznych, strukturę wydatków publicznych oraz wysokości deficytu i długu publicznego. Uwagę skupiono na wskazaniu najistotniejszych podobieństw i różnic. Wskazano między innymi na niestandardową reakcję polskich finansów publicznych na globalny kryzys gospodarczy, niewielką progresywność polskiego klina podatkowego, relatywnie wysokie wydatki na świadczenia dla rodzin osoby zmarłej oraz wysoki poziom deficytu strukturalnego. Opracowanie może stanowić punkt wyjścia dla dyskusji nad pożądanymi kierunkami ewolucji finansów publicznych w Polsce w przyszłości.
Author Jakub Sawulski (WE / KFP) - [Instytut Badań Strukturalnych]
Jakub Sawulski,,
- Department of Public Finance
- Instytut Badań Strukturalnych
Journal seriesIBS Policy Paper, ISSN 2451-4365, (0 pkt)
Issue year2016
No04
Pages1-30
Publication size in sheets1.45
Keywords in Polishfinanse publiczne, polityka fiskalna, system podatkowy, wydatki publiczne
URL http://ibs.org.pl/publications/finanse-publiczne-w-polsce-diagnoza-na-tle-innych-krajow/
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?