Wielowymiarowa ocena rozwoju sieci innowacji - IT case study

Paweł Mielcarek

Abstract

The aim of this paper is to present and evaluate the process of innovation network development consisting of exploration and exploitation phase from the perspective of three dimensions: network picture, networking - interactions involving other actors and network outcomes. The applied method is a case study. The data were collected based on six interviews with representatives of IT company nSense Poland S.A. and the Board of nSense Group covering period from 2006 till 2015. On the basis of obtained information, development of innovation network was divided into two stages: the exploration stage, in which company is concentrating on seeking proper partners for innovative activities and the stage of exploitation, in which company is concentrating on intensification and developing relationships within the network of innovation. Both stages of innovation networks development are characterized by the specific activities, types of exchanged resources and function of involved actors. Described analysis is addressed to managers and researchers in field of innovation network management.
Author Paweł Mielcarek (WZ / KTOiZ)
Paweł Mielcarek,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsMultidimensional Analysis of Innovation Network Development - IT Case Study
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No281
Pages104-116
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsieć innowacji, innowacje, proces, branża IT, case study
Keywords in Englishinnovation network, innovation, process, IT industry, case study
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie oceny rozwoju sieci innowacji obejmującej strategię eksploracji i eksploatacji z perspektywy trzech wymiarów: obrazu sieci, tworzenia sieci oraz efektów sieci. Dobór podmiotowy obejmuje firmę IT. Zastosowano metodę case study bazującą na sześciu wywiadach przeprowadzonych z przedstawicielami firmy nSense Polska S.A. oraz Zarządu nSense Group. Gromadzone informacje obejmują lata 2006-2015. W tym przedziale wskazano dwa etapy rozwoju sieci innowacji: etap eksploracji, czyli poszukiwania partnerów do działalności innowacyjnej oraz etap eksploatacji, czyli intensyfikacji i rozwoju relacji w ramach sieci innowacji. Oba etapy rozwoju zostały ocenione z perspektywy specyfiki realizowanych działań, wymienianych zasobów oraz funkcji pełnionych przez zaangażowanych aktorów, co przełożyło się na opracowywane innowacje. Przedstawiona w artykule koncepcja oceny procesu kształtowania sieci innowacji adresowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków zarządzania i może stanowić przyczynek do dalszych rozważań nad istotą i znaczeniem sieci innowacji.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/270456/edition/255840/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?