Internet of Things: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość

Piotr Senkus , Adam Skrzypek , Miłosz Łuczak , Artur Malinowski

Abstract

We are facing “the second industrial revolution”, and the „Internet of things” (IoT) along with 3D printing is one of the key enablers of that. Like any revolution it is a rather spontaneous and multienvironmental movement, and will remain so, but in order to work effectively it has to be somehow standardized in order that trillions of devices would cooperate and understand each other. One of the most spectacular failure of space programmes was the fact that space devices did not act correctly because some of the sensors were programmed in the continental, some in the metric system. Therefore, the understanding and use of the concept of the "Internet of Things" could be a key factor in the functioning of many organizations.
Author Piotr Senkus
Piotr Senkus,,
-
, Adam Skrzypek
Adam Skrzypek,,
-
, Miłosz Łuczak (WGM / KMM)
Miłosz Łuczak,,
- Department of International Marketing
, Artur Malinowski
Artur Malinowski,,
-
Other language title versionsInternet of Things: Past - Today - Future
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe. Administracja i Zarządzanie], ISSN 2082-5501, (B 9 pkt)
Issue year2014
No103
Pages163-172
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishInternet of Things, IoT, Internet przedmiotów, Internet rzeczy, Internet, rewolucja
Keywords in EnglishInternet of Things, IoT, Internet, revolution
Abstract in PolishStoimy w obliczu „nowej rewolucji", a „Internet of Things" jest jednym z najważniejszych jej czynników. Jak w każdej rewolucji mamy do czynienia ze spontanicznym i wielośrodowiskowym ruchem. Jego skuteczność wymaga jednak ujednolicenia, aby miliony przedmiotów mogły się komunikować i zrozumieć. Jednym z najbardziej spektakularnych awarii programów kosmicznych, był fakt, że urządzenie nie działa przestrzeń prawa, ponieważ niektóre czujniki zostały zaprogramowane w kontynentalne, niektóre w systemie metrycznym. Dlatego zrozumienie i wykorzystanie koncepcji „Internet of Things" może stanowić kluczowy czynnik funkcjonowania wielu organizacji.
URL http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/103-2014_11.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?