Próba zastosowania różnych miar odległości w uogólnionym estymatorze Petersena

Maciej Beręsewicz

Abstract

The aim of the article is an attempt to extend CReG estimator proposed by [La-vallée and Rivest, 2012] by incorporating different distance measures to identify units that refer to the same statistical unit. The estimator will be used to assess the size of secondary real estate market in Poznań. In the article Generalized Capture Recapture estimator will be discussed in detail andfour different measures will be applied. Simulation study using web portals OtoDom and Gratka will be conducted. All calculations are made using R statistical package.
Author Maciej Beręsewicz (WIiGE / KS)
Maciej Beręsewicz,,
- Department of Statistics
Other language title versionsAn Attempt to use Different Distance Measures in the Generalized Petersen Estimator
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No327
Pages186-194
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuogólniony estymator Petersena, losowanie pośrednie, internetowe źródła danych, parowanie statystyczne, wtórny rynek nieruchomości
Keywords in EnglishGeneralized Petersen estimator, indirect sampling, internet data sources, statistical matching, secondary real estate market
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba rozszerzenia zaproponowanego przez Lavallée'a i Rivesta [2012] estymatora CReG o identyfikację jednostek na podstawie miar odległości oraz zastosowanie do oszacowania wielkości wtórnego rynku nieruchomości w Poznaniu z wykorzystaniem internetowych źródeł danych. W artykule zostanie szczegółowo omówio-ny uogólniony estymator Petersena (CReG) oraz będą zastosowane 4 miary odległości w ce-lu identyfikacji powtarzających się ofert sprzedaży mieszkań. Przeprowadzone zostanie ba-danie symulacyjne z wykorzystaniem informacji z portali OtoDom oraz Gratka. Obliczenia wykonano w pakiecie statystycznym R.
URL https://www.dbc.wroc.pl/publication/27759
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-14)
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 22 : klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?