Degree of Internationalization in Mesoeconomic Perspective

Katarzyna Mroczek-Dąbrowska

Abstract

Although the degree of internationalization (DOI) is currently a well know concept, it still remains underresearched. It is most frequently cited in terms of firm's international process, but it is much less applied for other levels of analysis. In this article we aim to propose an index of outward DOI that could be used for industry internationalization. We try to replicate Sullivan's methodology except for the weights of components that we base on a Delphi study among Polish managers. We rank 73 Polish industries according to a DOI index composed of four single measures.
Author Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (WGM / KKM)
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsKoncepcja poziomu internacjonalizacji w perspektywie mezoekonomicznej
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No286
Pages96-106
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstopień internacjonalizacji, mezoekonomia, branża, mierniki wielowymiarowe
Keywords in Englishdegree of internationalization, mesoeconomics, industry, multi-item scale
Abstract in PolishMimo iż stopień internacjonalizacji (DOI) jest konceptem powszechnie znanym, wciąż rzadko się stosuje badania z jego wykorzystaniem w praktyce. Najczęściej wykorzystuje się go przy badaniu procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw, jednak zdecydowanie rzadziej w przypadku rozważań nad innymi poziomami analizy (w tym branżowej). Celem niniejszej publikacji jest, opierając się na osiągnięciach Sullivana, stworzenie indeksu zewnętrznej internacjonalizacji branży. Wagi indeksu zostały przypisane na podstawie badania metodą delficką. Indeks ten został następnie wyliczony dla 73 branż polskiej gospodarki.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/260033?id=260033&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-21)
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia nr 6
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?