Kierunki kształcenia absolwentów szkół wyższych a zmiany na rynku pracy w Wielkopolsce

Agnieszka Mrozińska

Abstract

Creating a knowledge-based economy and cooperation in the conditions of globalization and economic integration has led to changes in the labour market; this has led to changes in the situation in higher education in Poland. Adapting the offer of Polish universities to the demands of employers is an expression of the implementation of the educational aspirations of future employees. The aim of the paper is to compare the processes of the change taking place in the specialisation's structure of study at universities with changes taking place in the labour market in Poznań and Great Poland. The research indicates the changes that have occurred in the structure of graduates's specialisations and in the structure of the labour market, and then focuses on the analysis of the intensity, speed and monotonicyty of the process of the adaptation of these structures in 2008-2014.
Author Agnieszka Mrozińska (WZ / KIiN)
Agnieszka Mrozińska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsSpecialisations of University Graduates and Changes in the Labour Market in Wielkopolska
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No5
Pages190-207
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishabsolwent, studia wyższe, proces adaptacji, rynek pracy, Wielkopolska.
Keywords in Englishadaptation process; graduate; Great Poland; higher education; labour market
Abstract in PolishTworzenie się gospodarki opartej na wiedzy i współpraca w warunkach globalizacji i integracji gospodarczej spowodowały zmiany na rynku pracy, które z kolei stały się przyczyną zmiany sytuacji w szkolnictwie wyższym w Polsce. Dopasowanie oferty dydaktycznej polskich uczelni do wymagań stawianych przez pracodawców przyszłym pracownikom jest wyrazem realizacji aspiracji edukacyjnych tych ostatnich. Celem artykułu było porównanie procesów zmian, jakie zachodzą w strukturze kierunków studiów na uczelniach wyższych ze zmianami widocznymi na rynku pracy w Poznaniu i w Wielkopolsce. Badanie wskazuje zmiany, jakie dokonały się w strukturze wybieranych przez studentów kierunków kształcenia oraz w strukturze funkcjonującego rynku pracy, a następnie skupia się na analizie intensywności, szybkości oraz stabilności procesu adaptacji tych struktur w latach 2008-2014.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.5.12
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/12_mrozinska.pdf
Languagepl polski
File
12_mrozinska.pdf 464.64 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?