Zakupy innowacji na rynku usług przez konsumentów seniorów – wybrane aspekty

Tomasz Olejniczak

Abstract

Extending the average life expectancy of people due to the progress of medicine and the increase in the quality of life significantly affects the demographic changes of modern societies. The increase in the share of older people in Polish society creates a potentially valuable consumer segment for many business entities. Different and differentiated market behaviors of seniors are increasingly becoming a research area because the multifaceted characteristics of this segment can be the key to achieving success by enterprises in the future. The observed tendency to increase the quality of life by seniors is associated with an increase in the consumption of services. Intensive development of technology causes that older people often feel lost in the offer of service providers and are reluctant to make decisions related to the purchase of new services.
Author Tomasz Olejniczak (WT / KMP)
Tomasz Olejniczak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsPurchasing Innovation On The Market Of Services By Seniors Consumers – Selected Aspects
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No526
Pages246-255
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishseniorzy, ludzie starsi, innowacje usługowe, innowacyjność konsumentów
Keywords in Englishseniors, the elderly, service innovations, consumer innovation
Abstract in PolishWydłużenie przeciętnej długości życia ludzi dzięki postępowi medycyny oraz wzrostowi jakości życia istotnie wpływa na zmiany demograficzne współczesnych społeczeństw. Wzrost udziału osób starszych w polskim społeczeństwie tworzy potencjalnie wartościowy dla wielu podmiotów gospodarczych segment konsumencki. Odmienne i zróżnicowane zachowania rynkowe seniorów coraz częściej stają się obszarem badawczym, bowiem wieloaspektowa charakterystyka tego segmentu może być kluczem do sukcesów przedsiębiorstwa w przyszłości. Obserwowana tendencja do wzrostu poziomu jakości życia seniorów związana jest ze wzrostem konsumpcji usług. Intensywny rozwój technologii powoduje, że ludzie starsi nierzadko czują się zagubieni w ofercie usługodawców i niechętnie podejmują decyzje związane z zakupem nowych usług. Celem artykułu jest określenie koszyka zakupowego wybranych usług o charakterze innowacyjnym oraz zidentyfikowanie czynników wpływających na jego kształtowanie.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.526.22
URL https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/98056/edition/58438
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?