Relacje centrum-otoczenie w obszarze funkcjonalnym aglomeracji poznańskiej

Waldemar Budner

Abstract

The paper presents the changes in relationships between the centre (Poznań) and its surrounding area in 2000-2010. The subjects of discussion are the demographic relationships (structural quantitative, including migrations). The background of the analysis is employment and the dominant features of the agglomeration. The boundaries of the functioning agglomeration were set on the basis of the ratio of commuters and employees (according to The Urban Audit).
Author Waldemar Budner (WZ / KEPiŚ)
Waldemar Budner,,
- Department of Spatial and Environmental Economics
Other language title versionsRelations between the Centre and Surroundings in the Functional Area of the Poznań Agglomeration
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No8
Pages89-112
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishaglomeracja miejska, miejski obszar funkcjonalny, delimitacja, aglomeracja poznańska
Keywords in Englishurban agglomeration, functional urban area, delimitation, Poznań agglomeration
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawiono zmiany relacji pomiędzy centrum (Poznań) a obszarem go otaczającym w latach 2000-2010. Przedmiotem rozważań były relacje demograficzne (strukturalne, ilościowe, w tym ruch migracyjny). Tłem analizy jest zatrudnienie i funkcje dominujące w aglomeracji poznańskiej. Granice obszaru funkcjonalnego aglomeracji przyjęto na podstawie wskaźnika relacji liczby dojeżdżających do pracy i pracowników najemnych (według Program Urban Audit.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/05_budner.pdf
Languagepl polski
File
05_budner.pdf 536.4 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?