Szanse i zagrożenia rozwoju wielkomiejskich obszarów funkcjonalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej

Wanda Gaczek

Abstract

The aim of this article is to explain internal and external factors that accelerate or inhibit the growth of the agglomeration, the transformation of urban center in the metropolis and the formation of metropolitan urban functional area. It discusses the traditional benefits of agglomeration as factors accelerating economic growth and shows modern development- related factors, among others, the methods of management of this area. The subject of study is the agglomeration of Poznań, and Poznań Metropolitan Area. Poznań Metropolitan Area growth factors include: the previous path of development for the central city, social and human capital of Greater Poland, the presence of metropolitan functions in Poznań, the interest of foreign capital, the high accessibility of Poznań, the rate of change of population, capital expenditures and high performance, the ability to cooperate of the central city and suburban municipalities, as well as the decisions of provincial and municipal authorities.
Author Wanda Gaczek (WZ / KEPiŚ)
Wanda Gaczek,,
- Department of Spatial and Environmental Economics
Other language title versionsOpportunities and Threats for the Development of Urban Functional Areas - Example of the Poznań Agglomeration
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No391
Pages11-22
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishaglomeracja, obszar metropolitalny, czynniki rozwoju centrum i strefy podmiejskiej, trudności zarządzania aglomeracją
Keywords in Englishagglomeration, metropolitan area, factors of center and suburban area development, difficulty in agglomeration management
Abstract in PolishCelem artykułu jest wyjaśnienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników przyśpieszających bądź hamujących rozwój aglomeracji, przekształcenie centrum aglomeracji w metropolię oraz wykształcenie wielkomiejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze obszaru metropolitalnego. Dyskutuje się o tradycyjnych korzyściach aglomeracji jako czynnikach przyspieszania wzrostu gospodarczego i wskazuje nowoczesne czynniki rozwoju związane m.in. ze sposobami zarządzania tym obszarem. Przedmiotem badań jest Aglomeracja Poznańska, Metropolia Poznań i Poznański Obszar Metropolitalny. Wśród wewnętrznych czynników rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego wymienić można wysoki potencjał gospodarczy wytworzony przez dotychczasową ścieżkę rozwoju terytorium, wysoką wydajność pracy, rosnący kapitał demograficzny, kapitał społeczny i kapitał ludzki regionu Wielkopolski, koncentrację ponadregionalnych funkcji w Poznaniu, duże zainteresowanie kapitału zagranicznego lokalizacją w Poznaniu i powiecie poznańskim, korzystną zewnętrzną dostępność komunikacyjną Poznania, poprawiającą się wewnętrzną spójność komunikacyjną aglomeracji, zdolność do współpracy jednostek składających się na aglomerację miejską.
DOIDOI:10.15611/PN.2015.391.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29757&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka lokalna w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?