Social Economics - from the Profit Oriented Market to the Social Entrepreneurship

Halina Zboroń

Abstract

The theme of the article is social economics, which is treated as a conceptualization of business practice referred to as social entrepreneurship. Its specificity - equal treatment of economic and social goals - makes that this form of entrepreneurship does not find a satisfactory explanation in mainstream economics theories. According to the Author, the case of social economics tends to make an adjustment of the way of understanding economic rationality in the dominant neoclassical frame. Considering this issue, the Author presents arguments in favor of the thesis that the rationality of social entrepreneurship manifests itself in relations to the broad context of social welfare. It also indicates the positive role of social economics entities in the process of transition from the profit oriented entrepreneurship to its socialized form
Author Halina Zboroń (WE / KSiF)
Halina Zboroń,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsEkonomia społeczna - od profitowo zorientowanego rynku do społecznego gospodarowania
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No 387
Pages229-239
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishekonomia społeczna, społeczna odpowiedzialność, racjonalność, społeczeństwo rynkowe
Keywords in English social economics, social responsibility, rationality, market society
Abstract in PolishTematem artykułu jest ekonomia społeczna, która jest traktowana jako konceptualizacja praktyki gospodarczej określanej jako przedsiębiorczość społeczna. Jej specyfika - równorzędne traktowanie celów ekonomicznych i społecznych - powoduje, że taka postać gospodarowania nie znajduje zadowalającego objaśnienia w teoriach ekonomii głównego nurtu. Zdaniem Autorki przypadek ekonomii społecznej skłania do dokonania korekty sposobu rozumienia racjonalności ekonomicznej w dominujących ujęciu neoklasycznym. Rozważając ten problem, Autorka przedstawia argumenty na rzecz tezy, że racjonalność przedsiębiorczości społecznej ujawnia się w odniesieniu do szerokiego kontekstu dobra społecznego. Wskazuje także pozytywną rolę podmiotów ekonomii społecznej w procesie przechodzenia od profitowej orientacji gospodarowania do jej uspołecznionej postaci
DOIDOI:10.15611/pn.2015.387.19
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruSocial Responsibility of Organizations Directions of Changes
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?