Zarządzanie ryzykiem w praktyce gospodarczej

Bartosz Marcinkowski , Henryk Sobolewski

Abstract

Companies operating in the modern world should lay particular emphasis on increasing the security of functioning, which is possible thanks to the effective and integrated risk management. It should be noted, however, that the Polish entities do not attach particular importance to the problem of managing threats, treating the matter in a selective and limited way.
Author Bartosz Marcinkowski (WZ / KZAZP)
Bartosz Marcinkowski,,
- KZAZP
, Henryk Sobolewski (WZ / KZAZP)
Henryk Sobolewski,,
- KZAZP
Other language title versionsRisk management in economic practice
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2017
No50/3
Pages143-154
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzarządzanie, przedsiębiorstwa, model biznesowy, ryzyko
Abstract in PolishPrzedsiębiorstwa działające we współczesnym świecie powinny kłaść szczególny nacisk na zwiększanie bezpieczeństwa funkcjonowania, co jest możliwe dzięki efektywnemu i zintegrowanemu zarządzaniu ryzykiem. Należy jednak zauważyć, że polskie podmioty gospodarcze nie przykładają dostatecznej wagi do problemu zarządzania zagrożeniami, traktując tę kwestię w sposób wybiórczy i ograniczony.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.50/3-12
URL https://wnus.edu.pl/sip/en/issue/742/article/12046/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?