Derywaty pogodowe jako instrument zarządzania ryzykiem pogodowym

Zuzanna Czekaj

Abstract

Weather risk has an increasing impact on the functioning of today's enterprises. To manage weather risk effectively companies may use weather derivatives. This article attempts to classify entities that could be used as part of weather risk management derivatives, especially weather derivatives. At the outset it presents the essence of weather risk, defining and classifying this phenomenon. This is followed by a description of those entities on which the weather has a significant effect. Next weather derivatives are presented, starting with the construction of the instrument, through the history of weather derivatives on the world market, and ending with a reflection on the applicability of weather derivatives in a Polish context.
Author Zuzanna Czekaj (UEP)
Zuzanna Czekaj,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsWeather Derivatives as an Instrument of Weather Risk Management
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2016
No1
Pages217-228
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishryzyko pogodowe; derywaty pogodowe; zarządzanie ryzykiem
Abstract in PolishRyzyko pogodowe ma coraz większy wpływ na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Aby skutecznie zarządzać ryzykiem pogodowym, przedsiębiorstwa mogą korzystać z pogodowych instrumentów pochodnych. W artykule podjęto próbę klasyfikacji podmiotów, które mogłyby wykorzystać w ramach procesu zarządzania ryzykiem pogodowym instrumenty pochodne, a szczególnie opcje pogodowe. Na wstępie przedstawiono istotę ryzyka pogodowego, formułując jego definicję oraz klasyfikując to zjawisko. Następnie dokonano wyszczególnienia tych podmiotów, na które pogoda wpływa w sposób istotny. Dalej zaprezentowano opcję pogodową, zaczynając od konstrukcji tego instrumentu, poprzez historię jego funkcjonowania na rynku światowym, a kończąc na refleksjach na temat możliwości zastosowania opcji pogodowych w polskich realiach.
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5304/5396#page1&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?