Personal Financial Planning in Poland Against the Background of International Experience

Krzysztof Waliszewski

Abstract

The objective of this article is to present a profession personal financial advisor in Poland against the background of an international perspective ( the USA, the United Kingdom and the EU). The main hypothesis of this article is as follows: personal financial planning in Poland is developing area and its role will be growing in the future, especially in the pension, investment, insurance and credits area, but this growth will depend on the growth of economic and financial literacy, the enrichment of Polish society and the creation of public confidence towards the personal financial advisor profession. The auxiliary hypothesis of the article is as follows: the main barriers in the development of the financial advisor profession in Poland are low financial knowledge/financial literacy, lack of awareness in the benefits of personal financial planning and advising, reluctance to pay for professional financial advice, low savings rate and lack of regular savings habit and the low level of advice services' market regulation. Verification of the hypothesis will base on literature study and own study executed among independent personal financial advisors.
Author Krzysztof Waliszewski (WE / KB)
Krzysztof Waliszewski,,
- Department of Banking
Other language title versionsPlanowanie finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych
Journal seriesNauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, [], (B 14 pkt)
Issue year2014
No4 (21)
Pages111-134
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishbudżet gospodarstwa domowego,inteligencja, doradca
Keywords in Englishbudgets of households, intelligence, consultant
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie nowego zawodu wśród profesji finansowych - doradcy finansów (planera) osobistych w Polsce - na tle międzynarodowym, szczególnie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i wybranych krajów UE. Mimo że planowanie finansów osobistych jest relatywnie nową aktywnością na rynku detalicznych usług finansowych w krajach rozwiniętych, jego rola ciągle rośnie. Hipoteza główna artykułu brzmi następująco: planowanie finansów osobistych w Polsce jest obszarem rozwijającym się i jego rola w przyszłości będzie wzrastać, szczególnie w obszarze emerytur, inwestycji, ubezpieczeń i kredytów, ale wzrost ten będzie uzależniony od zwiększania się wiedzy ekonomicznej i finansowej, bogacenia się polskiego społeczeństwa i kreowania zaufania publicznego do zawodu doradcy finansowego. Pomocnicza hipoteza artykułu dotyczy barier w rozwoju zawodu doradcy finansowego w Polsce - są nimi niska wiedza ekonomiczno-finansowa, brak świadomości korzyści wynikających z planowania finansów osobistych i doradztwa, niechęć do płacenia za profesjonalną poradę finansową, niska stopa oszczędzania, brak nawyku oszczędzania oraz niski poziom regulacji rynku usług doradczych. Weryfikacja hipotez badawczych będzie bazowała na studiach literaturowych poświęconych planowaniu i doradztwu finansów osobistych, na statystykach i materiałach udostępnionych przez FECIF, EFPA Europe i EFFP - organizacje pozarządowe działające w branży doradczej, oraz na własnych badaniach przeprowadzonych wśród niezależnych doradców finansowych certyfikowanych zgodnie z europejskimi standardami EFFP.
DOIDOI:10.15611/nof.2014.4.08
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?