Wartość godziwa jako podstawa wyceny w sprawozdaniu finansowym

Joanna Błażyńska

Abstract

The proposals of changes in financial reporting conceptual assumptions in the area of valuation of financial reports components indicate three valuation bases: cost based, current market prices together with fair value and other valuations based on monetary flows. The aim of this article is to present fair value from the IFRS perspective as one of the valuation bases, to define its significance in contemporary financial reporting and to refer to the controversy caused by its application in practice. The authors used the method of source analysis, descriptive and comparative analysis as well as deductive reasoning. An essential conclusion to be drawn is that the demand for useful information on the part of financial reporting users is of a crucial significance in the selection of valuation bases of balance components.
Author Joanna Błażyńska (WZ / KR)
Joanna Błażyńska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsFair Value as the Valuation Basis in Financial Reporting
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2016
No147
Pages73-85
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishwartość godziwa, podstawy wyceny, sprawozdanie finansowe, użyteczne informacje finansowe
Abstract in PolishPropozycje zmian Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej w zakresie wyceny składników sprawozdań finansowych wskazują trzy podstawy wyceny: oparte na koszcie, bieżące ceny rynkowe wraz z wartością godziwą i inne wyceny oparte na przepływie środków pieniężnych. Celem artykułu jest przedstawienie wartości godziwej w ujęciu MSSF jako jednej z podstaw wyceny, określenie jej znaczenia we współczesnej sprawozdawczości finansowej i odwołanie się do kontrowersji, jakie wywołuje jej stosowanie w praktyce. Zastosowano metodę analizy źródeł oraz analizę opisową i porównawczą, wnioskowanie dedukcyjne. Podstawowym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych rozważań jest stwierdzenie, że to zapotrzebowanie użytkowników sprawozdań finansowych na użyteczne informacje finansowe ma kluczowe znaczenie w doborze podstaw wyceny składników bilansowych.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-08-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?