Rola środowiska akademickiego w kontradyktoryjnym procesie karnym w Polsce po zmianie kodeksu postępowania karnego

Aldona Kamela-Sowińska

Abstract

The Polish Code of Criminal Procedure (CCP) is forced on July 1, 2015. The most fundamental changes relate to the rules regarding the process of criminal trials, where the Court will not be entitled to play as active a role in the evidentiary part of proceedings. Expert evidences as the independent product of the expert uninfluenced as to form or content by the exigencies of litigation will play the significant role. Expert evidence is sought most obviously in disputes requiring detailed scientific or technical knowledge. Academic accounting and finance experts will play the most important role in incoming criminal procedure.
Author Aldona Kamela-Sowińska (WZ / KR)
Aldona Kamela-Sowińska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Role of Academic Accounting and Finance Experts in The Polish Code of Criminal Procedure
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No284
Pages214-222
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobrót gospodarczy, kontradyktoryjny proces karny, niezależny ekspert
Keywords in Englisheconomic turnover protection, new criminal law, independent expert
Abstract in PolishCel - wskazanie na rolę ekonomicznego środowiska akademickiego w ocenie i osądzie prawidłowości prowadzenia procesów gospodarczych i ochronie obrotu gospodarczego poprzez stopniowe włączanie się w procesy sądowe. W efekcie, do czego sprowadza się teza, znacznie wzrośnie dowodowa rola rachunkowości, a wraz z nią zapotrzebowanie na niezależne opinie ekspertów pochodzących ze środowisk akademickich. Metody/podejścia badawcze - zastosowano metodę badania teoretyczno-prawnego i badania nad stanem i funkcjonowaniem obowiązującego prawa. Wartości poznawcze - wykazano, że zmiana kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) w Polsce uświadomi i spowoduje znacznie większe włączenie się środowiska akademickiego - szczególnie dotyczy to obszarów rachunkowości i finansów - w obsługę karnych procesów gospodarczych, co będzie realizacją postulatów i wytycznych MNISW odnoszących się do łączenia nauki i praktyki.
URL https://sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/259414?id=259414&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?