Rola środowiska akademickiego w kontradyktoryjnym procesie karnym w Polsce po zmianie kodeksu postępowania karnego

Aldona Kamela-Sowińska

Abstract

The Polish Code of Criminal Procedure (CCP) is forced on July 1, 2015. The most fundamental changes relate to the rules regarding the process of criminal trials, where the Court will not be entitled to play as active a role in the evidentiary part of proceedings. Expert evidences as the independent product of the expert uninfluenced as to form or content by the exigencies of litigation will play the significant role. Expert evidence is sought most obviously in disputes requiring detailed scientific or technical knowledge. Academic accounting and finance experts will play the most important role in incoming criminal procedure.
Autor Aldona Kamela-Sowińska (WZ / KR)
Aldona Kamela-Sowińska
- Katedra Rachunkowości
Inne wersje tytułuThe Role of Academic Accounting and Finance Experts in The Polish Code of Criminal Procedure
Tytuł czasopisma/seriiStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Nr284
Paginacja214-222
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimobrót gospodarczy, kontradyktoryjny proces karny, niezależny ekspert
Słowa kluczowe w języku angielskimeconomic turnover protection, new criminal law, independent expert
Streszczenie w języku polskimCel - wskazanie na rolę ekonomicznego środowiska akademickiego w ocenie i osądzie prawidłowości prowadzenia procesów gospodarczych i ochronie obrotu gospodarczego poprzez stopniowe włączanie się w procesy sądowe. W efekcie, do czego sprowadza się teza, znacznie wzrośnie dowodowa rola rachunkowości, a wraz z nią zapotrzebowanie na niezależne opinie ekspertów pochodzących ze środowisk akademickich. Metody/podejścia badawcze - zastosowano metodę badania teoretyczno-prawnego i badania nad stanem i funkcjonowaniem obowiązującego prawa. Wartości poznawcze - wykazano, że zmiana kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) w Polsce uświadomi i spowoduje znacznie większe włączenie się środowiska akademickiego - szczególnie dotyczy to obszarów rachunkowości i finansów - w obsługę karnych procesów gospodarczych, co będzie realizacją postulatów i wytycznych MNISW odnoszących się do łączenia nauki i praktyki.
URL https://sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/259414?id=259414&from=publication
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?