Digitalizacja produktów bankowych jako cel strategiczny uczestników polskiego sektora bankowego

Piotr Druszcz

Abstract

The article tackles one of the main current objectives of the banking sector nowadays, which is digital transformation of banks' activity, both internal and external. The evolution of society resulting from the introduction of the Internet to almost all areas of human life forces banks to automate and digitise all the processes and banking products in order to meet the demands of the modern customer. Therefore, banks have to reformulate their current strategies and focus on clients and their preferences, who should become the centre of attention. The article considers the challenges which the Polish banking sector is facing and identifies the possible consequences of the failure to adjust the banks to customer expectations.
Author Piotr Druszcz (UEP)
Piotr Druszcz,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsDigitisation of Banking Products as a Strategic Objective for the Banking Sector Participants
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2017
No1
Pages237-250
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishDigitalizacja, Produkty bankowe, Technologie cyfrowe, Orientacja na klienta, Innowacje, Strategia banku
Keywords in EnglishDigitizing, Bank product, Digital technologies, Costumer orientation, Innovations, Banking strategy
Abstract in PolishArtykuł porusza aktualny dla sektora bankowego problem, jakim jest transformacja cyfrowa działalności, zarówno wewnątrz banku, jak i na zewnątrz. Ewolucja społeczeństwa spowodowana wprowadzeniem Internetu do niemalże wszystkich sfer życia człowieka, wymusza na bankach automatyzację i cyfryzację wszystkich procesów i produktów bankowych tak, aby sprostać wymaganiom nowoczesnego klienta. Banki mają więc za zadanie przeformułowanie aktualnych strategii na nowe, takie które w centrum będą stawiać klienta i jego upodobania. W artykule rozważa się, jakie wyzwania stoją przed polskim sektorem bankowym oraz przedstawia możliwe skutki braku dostosowania się banków do oczekiwań klientów.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2017.79.1.17
URL http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/9187#page1&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?