Istota analizy ryzyka w produkcji opakowań do żywności

Aneta Szumicka

Abstract

Enterprises that produce food packaging undertake a number of activities which permanent goal is a high level of protection of human health and life. One of the activities should be risk analysis including risk assessment, risk management and risk communication. The subject of this article is to discuss individual elements of risk analysis and to present examples of ways to deal with its selected elements in production enterprises of the printing industry.
Author Aneta Szumicka (WT / KEJ)
Aneta Szumicka,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsThe essence of risk analysis in the production of food packaging
Journal seriesEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846, (B 12 pkt)
Issue year2018
No8
Pages14-23
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko, analiza ryzyka, ocena ryzyka, analiza zagrożeń, zarządzanie ryzykiem, komunikowanie ryzyka
Keywords in Englishrisk, risk analysis, risk assessment, threat analysis, risk management, risk communication
Abstract in PolishPrzedsiębiorstwa produkujące opakowania żywności podejmują liczne działania, których nadrzędnym celem jest wysoki poziom ochrony zdrowia i życia człowieka. Jednym z działań powinno być przeprowadzenie analizy ryzyka uwzględniającej ocenę ryzyka, zarządzanie ryzykiem oraz informowanie o ryzyku. Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie poszczególnych elementów analizy ryzyka oraz zaprezentowanie przykładowych sposobów postępowania z wybranymi jej elementami w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży poligraficznej.
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 06-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?