Modele zdominowanych łańcuchów dostaw - podejście abdukcyjne

Marek Ciesielski

Abstract

Nowadays much attention is paid to the negative phenomena, which are referred to offshoring. The price pressure on suppliers and unfair practices of large consumers are pointed. The methods for reduce these phenomena are searching because of the fact that they really lead to an inefficient market. However in the first place the processes of domination in the supply chains should be described and analysed. The abductional approach seems to be a good solution. The success of this approach makes the usefulness of abduction more distinct and leads to pay more attention to the phenomenon.
Author Marek Ciesielski (WZ / KLiT)
Marek Ciesielski,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsModels of Dominated Supply Chains - Abductional Approach
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Issue year2015
No3
Pages2-5
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishŁańcuch dostaw, Dominacja rynkowa, Logistyka, Nieuczciwa konkurencja, Nieuczciwe praktyki
Keywords in EnglishSupply chain, Market domination, Logistics, Unfair competition, Dishonest practices
Abstract in PolishWiele uwagi poświęca się dziś negatywnym zjawiskom, które towarzyszą offshoringowi. Wskazuje się na presję cenową wobec dostawców i nieuczciwe praktyki wielkich odbiorców. Poszukuje się sposobów zmniejszania tych zjawisk, jako że prowadzą one oczywiście do nieefektywnego rynku. Wpierw jednak trzeba odpowiednio opisać i przeanalizować procesy dominacji w łańcuchach dostaw. Dobrym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie rozumowania abdukcyjnego. Powodzenie takiego podejścia każe zwrócić większą uwagę na przydatność abdukcji.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?