Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy

Piotr Idczak , Karol Mrozik

Abstract

The spatial planning in communes should be done in accordance with the principle of sustainable development. In areas under the pressure of excessive suburbanization, process of spatial planning often takes a spontaneous nature and results in decisions to provide an oversupply of land for investments in relation to rational needs. Taking into account the case of the Dopiewo commune, it was confirmed that spatial management does not fully follow the principle of sustainable development. This was done with the use of demographic indicators applied for spatial management evaluation.
Author Piotr Idczak (WGM / KE)
Piotr Idczak,,
- Department of European Studies
, Karol Mrozik - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Karol Mrozik,,
-
Other language title versionsPopulation Absorptive Capacity as a Category Used in the Process of Sustainable Spatial Planning in a Commune
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2017
No47/2
Pages55-66
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishchłonność demograficzna, rozbieżność demograficzna, planowanie przestrzenne, suburbanizacja, rozwój zrównoważony, gmina Dopiewo
Keywords in Englishpopulation absorptive capacity, population divergence, spatial planning, suburbanization, sustainable development, Dopiewo commune
Abstract in PolishProces planowania przestrzennego w gminach powinien odbywać się z pełnym poszanowaniem zasady rozwoju zrównoważonego. Na obszarach będących pod silnym odziaływaniem procesu suburbanizacji proces ten często przyjmuje charakter spontaniczny i prowadzi do decyzji, które skutkują nadpodażą gruntów przeznaczonych na inwestycje w stosunku do racjonalnych potrzeb. Analizując przykład planowania przestrzennego w gminie Dopiewo z wykorzystaniem demograficznych wskaźników oceny zagospodarowania przestrzeni, potwierdzono powyższe twierdzenie i wykazano, że planowanie przestrzenne w niedostatecznym stopniu uwzględnia zasady rozwoju zrównoważonego i trwałego.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.47/2-05
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8743.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-10-21)
Additional fields
Tytuł numeruProblemy współczesnej ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?