Environmental sustainable value in agriculture revisited: how investment subsidies foster the eco-efficiency

Bazyli Czyżewski , Anna Matuszczak , Aleksander Grzelak , Marta Guth , Adam Majchrzak

Abstract

Many researchers and policy makers argue that CAP should support small farms mainly through environmental subsidies contributing by this mean to sustainable agriculture. This study offers a methodological contribution to the value-based sustainability approach, consisting of a computing indicator of environmental sustainable value (ESV). In this study, the authors have attempted to combine the value-oriented approach with DEA frontier benchmarking. In the next step, the authors test how investment subsidies contribute to ESV using a long-term panel of FADN region-representative farms in 2004-2015 with regards to other policy measures and factor endowments. The seminal within-between specification was employed to the control time variant and time in-variant space heterogeneity of European regions. The articles main finding is that higher investment support is beneficial for ESV. Other payments exert a negative effect on ESV besides the cross-sectional impact of environmental subsidies. When it comes to factor endowment influence, there is a positive impact of the capital-labor ratio and negative impact of the capital-land ratio.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Marta Guth (WE / KMiGŻ)
Marta Guth,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Adam Majchrzak (WE / KPGiS)
Adam Majchrzak,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsZrównoważenie środowiskowe w rolnictwie: w jaki sposób subsydia inwestycyjne sprzyjają ekoefektywności
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol21
No4
Pages76-84
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważone rolnictwo, wartość zrównoważenia środowiskowego, ekoefektywność, polityka rolna, WPR
Keywords in Englishsustainable agriculture, Environmental Sustainable Value, eco-efficiency, agricultural policy, CAP
Abstract in PolishWielu badaczy i polityków Unii Europejskiej stoi na stanowisku, że Wspólna Polityka Rolna (WPR) powinna wspierać małe gospodarstwa, głównie przez subsydia środowiskowe jako swoistych strażników krajobrazu, przyczyniając się w ten sposób do większego zrównoważenia rolnictwa. W badaniach zastosowano podejście wartościowe (tzw. value-base approach – VBA) do określenia poziomu ekoefektywności gospodarstw w regionach FADN, obliczając wartość zrównoważenia środowiskowego. Podjęto próbę zintegrowania wartościowego ujęcia zrównoważenia ze wzorcem ustalonym metodą DEA. Następnie oszacowano wpływ subsydiów inwestycyjnych na tak podejmowaną ekoefektywność w kontekście oddziaływania innych instrumentów WPR oraz relacji zasobowych, w latach 2004-2015, w gospodarstwach reprezentatywnych dla regionów FADN. Zastosowano specyfikację within-between dla danych panelowych, aby uwzględnić heterogeniczność czasową i przestrzenną gospodarstw rolnych w regionach FADN. Jednym z głównych wniosków jest pokazanie pozytywnego oddziaływania subsydiów inwestycyjnych na ESV. Pozostałe płatności WPR wywierają negatywny wpływ na ESV, z wyjątkiem przekrojowego oddziaływania dopłat środowiskowych. W odniesieniu do wpływu relacji zasobowych zidentyfikowano dodatnie oddziaływanie technicznego uzbrojenia pracy.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.5134
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=193888
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?