Wpływ rodziców-przedsiębiorców na występowanie intencji przedsiębiorczych u młodzież szkół średnich w Polsce

Agnieszka Pawlak

Abstract

For decades many scientists have dealt with the subject of entrepreneurial intentions. They try to define this phenomenon and describe what factors affect it. In scientific literature can many determinants be found that may influence the level of entrepreneurial intentions. One of them is having a person in a family who is an entrepreneur. This statement has been subjected to a number of verifications and has both its supporters and opponents. The aim of this article is to verify this view on the basis of research conducted in 2013 on a group of 887 students form Polish high schools. All the respondents were divided into two groups - people from families where there are entrepreneurs and those whose closest relatives are not entrepreneurs. Data obtained in this way were subjected to statistical analysis, and the results were compared. This suggests that there is a connection between having an entrepreneur in family and the level of entrepreneurial intention.
Author Agnieszka Pawlak (UEP)
Agnieszka Pawlak,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe Parents - Entrepreneurs' Influence on the High School students' Entrepreneurial Intention
Journal seriesPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486, e-ISSN 2543-8190, (B 14 pkt)
Issue year2015
VolXVI
No7, cz. 3
Pages68-80
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishintencje przedsiębiorcze, teoria planowanych zachowań
Keywords in English entrepreneurship, family-owned business, heory of human behavior
Abstract in PolishOd kilkudziesięciu lat wielu uczonych zajmuje się tematem intencji przedsiębiorczych. Zastanawiają się, jak je prawidłowo zdefiniować oraz jakie czynniki mają wpływ na ich pojawienie się. W literaturze naukowej można odnaleźć wskazania wielu determinant, które mogą wpływać na zwiększenie poziomu intencji przedsiębiorczych. Jedną z nich jest wywodzenie się z rodzin, w których co najmniej jeden z członków jest przedsiębiorcą. Stwierdzenie to zostało poddane wielu weryfikacjom i posiada zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Celem artykułu jest zweryfikowanie tego poglądu na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 roku wśród grupy 887 uczniów polskich szkół średnich. Z całej zbiorowości badanych zostały wyłonione dwie grupy, osoby wywodzące się z rodzin przedsiębiorczych oraz takie, które wśród swoich najbliższych krewnych nie miały przedsiębiorców. Uzyskane w ten sposób dane zostały poddane analizom statystycznym, a ich wyniki weryfikacji porównawczej. Dzięki temu można stwierdzić, że wywodzenie się z rodzin, w których są osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, może mieć wpływ na poziom intencji przedsiębiorczych.
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFirmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?