Comparison of UPLC and HPLC methods for determination of vitamin C

Inga Klimczak , Anna Gliszczyńska-Świgło

Abstract

Ultra performance liquid chromatography (UPLC) and high-performance liquid chromatography (HPLC) methods for determination of ascorbic acid (AA) and total AA (TAA) contents (as the sum of AA and dehydroascorbic acid (DHAA) after its reduction to AA) in fruit beverages and in pharmaceutical preparations were compared. Both methods are rapid: total time of analysis was 15 and 6 min for HPLC and UPLC methods, respectively. The methods were validated in terms of linearity, instrument precision, limits of detection (LOD) and quantification (LOQ), accuracy and recovery. Intra- and inter-day instrument precisions for fruit juices, expressed as RSD, were 2.2% and 2.4% for HPLC, respectively, and 1.7% and 1.9% for UPLC, respectively. For vitamin C tablets, inter- and intra-day precisions were 0.4% and 0.5%, respectively (HPLC), and 0.5% and 0.3%, respectively (UPLC). Both methods were sensitive: LOD was 0.049 μg/mL for HPLC and 0.024 μg/mL for UPLC while LOQs were 0.149 and 0.073 μg/mL for HPLC and UPLC, respectively. These methods could be useful in the routine qualitative and quantitative analysis of AA or TAA in pharmaceutical preparations or fruit beverages. However, UPLC method is more sensitive, faster and consumes less eluent.
Autor Inga Klimczak (WT / KTAS)
Inga Klimczak
- Katedra Towaroznawstwa Żywności
, Anna Gliszczyńska-Świgło (WT / KTiAI)
Anna Gliszczyńska-Świgło
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
Tytuł czasopisma/seriiFood Chemistry, ISSN 0308-8146, (A 40 pkt)
Rok wydania2015
Tom175
Paginacja100-105
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimHPLC; UPLC; Vitamin C; Food analysis; Beverages; Pharmaceutical preparations
Klasyfikacja ASJC2700 General Medicine; 1106 Food Science; 1602 Analytical Chemistry
DOIDOI:10.1016/j.foodchem.2014.11.104
Języken angielski
Punktacja (całkowita)40
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 40.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 40.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 41; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 1.955; Impact Factor WoS: 2015 = 4.052 (2) - 2015=4.232 (5)
Liczba cytowań*117 (2020-10-20)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?