Complementarity of Agri-Food Trade of Regional Integration Groupings

Agnieszka Sapa

Abstract

Since the mid-90s of the twentieth century a steady increase in regional liberalization has been observed, which can be considered as the first stage of international economic integration. Its success is conditioned by many factors, including the complementarity of commercial structures. The main objective of the study was, therefore, to assess the level of internal and external trade complementarity index of agri-food trade of five regional integration groupings: AFTA, MERCOSUR, NAFTA, SADC and the EU over the 2000-2014 period. The analysis allows, on the one hand, to explain the perceived level of integration of selected groupings, and on the other hand, indicate the prospects of agri-food trade relations between the analyzed entities.
Author Agnieszka Sapa (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Sapa,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsKomplementarność wymiany rolno-żywnościowej regionalnych ugrupowań integracyjnych
Journal seriesFolia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA, ISSN 2081-0644, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol331
No4 (85)
Pages125-136
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkomplementarność handlu, handel rolno-żywnościowy, regionalne ugrupowania integracyjne
Keywords in Englishtrade complementarity, agri-food trade, regional integration groupings
Abstract in PolishOd połowy lat 90. XX wieku obserwuje się systematyczny wzrost zainteresowania liberalizacją regionalną, która może być traktowana jako pierwszy etap międzynarodowej integracji gospodarczej. Jej powodzenie uwarunkowane jest wieloma czynnikami, w tym komplementarnością struktur handlowych. Głównym celem badań była ocena wewnętrznej i zewnętrznej komplementarności handlu rolno-żywnościowego pięciu ugrupowań: AFTA, MERCOSUR, NAFTA, SADC oraz UE w latach 2000-2014. Przeprowadzona analiza pozwala, z jednej strony, wyjaśnić obserwowany różny poziom integracji badanych ugrupowań, z drugiej strony, pozwala wskazać perspektywy wymiany pomiędzy analizowanymi podmiotami.
DOIDOI:10.21005/oe.2016.85.4.13
URL http://foliaoe.zut.edu.pl/pdf/files/magazines/2/66/893.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?