Publiczne i prywatne finansowanie opieki długoterminowej. Przykład Europy Środkowo-Wschodniej

Paweł Łuczak

Abstract

The article explores the determinants of long-term care financing in the selected countries form Central and Eastern Europe. The article distinguishes two general mechanisms of financing long-term care depending on the occurrence of a need of long-term care. The ex ante mechanisms are applied prior to when the need of long-term care appears. Conversely, the ex post mechanisms are subsequently used as a response to the needs of long-term care. The following research question is posed in the article: whether ex ante and ex post mechanism are complements or substitutes in two CEE countries: Poland and the Czech Republic? The article concludes that ex post mechanisms are substitutes to ex ante mainly due to the prevalence of private financing of long-term care.
Author Paweł Łuczak (WE / KPiPS)
Paweł Łuczak,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsPublic and Private Financing of Long-Term Care. The Case of Central and Eastern Europe
Journal seriesProblemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, ISSN 1640-1808, (B 11 pkt)
Issue year2016
No2
Pages35-51
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishopieka długoterminowa, finansowanie prywatne, opieka nieformalna, polityka społeczna w Europie Środkowo-Wschodniej, polityka publiczna
Keywords in Englishlong-term care, private financing, informal care, social policy in Central and Eastern Europe, public policy
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu są determinanty finansowania opieki długoterminowej w wybranych dwóch państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Tekst opiera się na podziale instrumentów finansowania ze względu na okres gromadzenia środków. Pierwszy rodzaj instrumentów (ex ante), odnoszący się do działań realizowanych przed wystąpieniem niesamodzielności, to: ubezpieczenie, oszczędności i prewencja. Instrumenty drugiego rodzaju (ex post) są natomiast wykorzystywane w następstwie wystąpienia niesamodzielności. Pytanie badawcze dotyczy relacji (substytucyjność czy komplementarność) między instrumentami ex post i ex ante w Polsce i Republice Czeskiej. Wyniki analizy wskazują, że instrumenty ex post stanowią substytut instrumentów ex ante, co jest konsekwencją dominującej roli finansowania prywatnego.
URL http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/33/PPS-33-35-51.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?