Zrównoważona rachunkowość zarządcza w świetle teorii legitymizacji

Beata Zyznarska-Dworczak

Abstract

This article presents the findings of an analysis of the role of internal social responsibility accounting (sustainable management accounting) in the light of legitimacy theory. The article is a result of studies, conducted by the author, of foreign and Polish literature and it is an attempt to find answers to three research questions corresponding to the subsections of the article: how does accounting legitimize the status of a socially responsible corporation, how does internal social responsibility accounting become a tool for the legitimacy of a socially responsible corporation and what are the directions of its development. On the basis of deductive inference, the author presents a proposals for treating internal social responsibility accounting as a tool for sustainable business legitimation. In addition, conclusions are formulated regarding the projected development of internal social responsibility accounting, namely sustainable management accounting.
Author Beata Zyznarska-Dworczak (WZ / KR)
Beata Zyznarska-Dworczak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsSustainable Management Accounting in the Light of Legitimacy Theory
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2015
Vol82
No137
Pages181-189
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunkowość zarządcza, controlling, CSR, odpowiedzialność społeczna
Keywords in Englishmanagement accounting, controlling, corporate social responsibility, CSR, theory of legitimacy
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy roli wewnętrznej rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa (zrównoważonej rachunkowości zarządczej) ukazane w świetle teorii legitymizacji. Opracowanie powstało w rezultacie przeprowadzonych przez autorkę studiów zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu i stanowi próbę wskazania odpowiedzi na postawione pytania badawcze odpowiadające podrozdziałom opracowania: jak rachunkowość legitymizuje status przedsiębiorstwa zrównoważonego, w jaki sposób wewnętrzna rachunkowość odpowiedzialności społecznej staje się narzędziem legitymizacji przedsiębiorstwa zrównoważonego oraz jakie są kierunki jej rozwoju. Na podstawie wnioskowania dedukcyjnego ukazano autorską propozycję traktowania wewnętrznej rachunkowości odpowiedzialności społecznej jako narzędzia legitymizacji przedsiębiorstwa zrównoważonego. Wnioski sformułowano również w zakresie prognozowanego rozwoju wewnętrznej rachunkowości odpowiedzialności społecznej.
DOIDOI:10.5604/16414381.1155824
URL https://ztr.skwp.pl/api/files/view/189208.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*13 (2021-06-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?