Potential Trade Effects of Tariff Liberalization under the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for the EU Agri-Food Sector

Agnieszka Poczta-Wajda , Agnieszka Sapa

Abstract

The aim of this article is to determine the potential trade effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for the EU agri-food sector. The ex post analysis covered the characteristics of agri-food trade between the EU and the US in the years 2004–2014 on the basis of statistical data from the database of the World Bank WITS. The ex ante evaluation was carried out using SMART – a partial equilibrium model. The results of the study indicate that although bilateral agri-food trade relations of the EU–US have relatively little importance, but it is significant at the individual industries level. TTIP agreement, which includes the reduction of tariff barriers to agri-food trade between the EU and the US, will contribute to boosting bilateral agri-food trade to a greater extent for the US. The creation of a free trade produces mostly creation effect, whereby it will be asymmetric – concentrated in a few product groups.
Autor Agnieszka Poczta-Wajda (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Poczta-Wajda
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
, Agnieszka Sapa (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Sapa
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Inne wersje tytułuPotencjalne efekty handlowe liberalizacji taryfowej dla sektora rolno-żywnościowego Unii Europejskiej w ramach umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym (TTIP)
Tytuł czasopisma/seriiJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Rok wydania2017
Tom44
Nr2
Paginacja421-433
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimhandel rolno-żywnościowy, TTIP, SMART
Słowa kluczowe w języku angielskimagri-food trade, TTIP, SMART
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu było określenie potencjalnych efektów handlowych zawarcia Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym (TTIP) dla sektora rolno-żywnościowego w UE. Analiza ex post objęła charakterystykę obrotów produktów rolno-żywnościowych UE z USA w latach 2004–2014 na podstawie danych statystycznych z bazy Banku Światowego WITS. Ocena ex ante przeprowadzona została z wykorzystaniem modelu równowagi cząstkowej SMART. W efekcie zrealizowanych badań stwierdzono, że chociaż bilateralne relacje handlowe UE–USA w zakresie produktów rolno-żywnościowych mają względnie niewielkie znaczenie, są istotne na poziomie poszczególnych branż. Umowa TTIP, obejmująca redukcję barier taryfowych w handlu rolno-żywnościowym UE–USA, przyczynić się może do pobudzenia wzajemnych obrotów rolno-żywnościowych w większym stopniu dla USA. Utworzenie strefy wolnego handlu wywoła głównie efekt kreacji, przy czym będzie on asymetryczny – skupiony w kilku grupach produktów.
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00308
URL http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/77
Języken angielski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-07-30)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?